Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 68: ประโยคที่ 3351 - 3400

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3351. Are you certain of this?
คุณแน่ใจหรือ?
3352. You knew this would happen?
คุณรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นงั้นหรือ?
3353. You've got to be kidding me!
คุณต้องล้อฉันเล่นแน่
3354. I'm gonna get you some help.
ฉันกำลังจะช่วยคุณ
3355. I can't do this without you.
ฉันทำสิ่งนี้โดยไม่มีคุณไม่ได้
3356. There are other ways to do this, okay?
มีหนทางอื่นๆ ให้ทำอยู่ ตกลงไหม?
3357. I'm exactly where I'm supposed to be.
ฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
3358. Let us ignore it no more.
ขอพวกเราอย่าได้ทำเป็นเพิกเฉยต่อมันอีกต่อไป
3359. He doesn't stay here no more.
เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว
3360. We still have a lot of time to pretend we're friends.
พวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
3361. How many times have I told you?
ฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้ว
3362. It took me a long time to find out.
ฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอ
3363. Please take off your shoes.
โปรดถอดรองเท้าออกด้วย
3364. We are on a very tight schedule.
พวกเรามีกำหนดการแน่นมาก
3365. Would it be possible to show us around now?
เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
3366. There's nothing of this in the guidebook.
สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
3367. I thought she died in childbirth.
ฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตร
3368. Don't move an inch.
อย่าขยับแม้แต่นิด
3369. Now I know why my cell phone bills are so high.
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
3370. How did you find me?
คุณหาฉันเจอได้อย่างไร?
3371. I can't take that risk.
ฉันเสี่ยงอย่างนั้นไม่ได้หรอก
3372. I've been looking for someone like you.
ฉันกำลังมองหาใครบางคนอย่างคุณ
3373. Go and get me something to eat.
ออกไปหาอะไรมาให้ฉันกินหน่อย
3374. I will never forgive you.
ฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลย
3375. You think I'm gonna let you out of my sights again, huh?
คุณคิดว่าฉันจะยอมให้คุณออกไปนอกสายตาอีกหรือ หือ?
3376. I can't stand the tension either.
ฉันไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดด้วยเหมือนกัน
3377. You're on the edge of history.
คุณกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
3378. I cannot believe my eyes.
ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
3379. I feel I've been very clear on this point.
ฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
3380. It chills my blood just to look at you.
แค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
3381. You feel you've been rehabilitated?
คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?
3382. I can honestly say...I'm a changed man.
ฉันสามารถกล่าวอย่างจริงใจได้ว่า ฉันเปลี่ยนไปแล้ว
3383. I'm no longer a danger to society.
ฉันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมอีกต่อไป
3384. I got rejected last week.
ฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
3385. Good work for a man as young as he was.
งานที่ดีสำหรับคนหนุ่มอย่างเขา
3386. That was my first impression of the man.
นั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
3387. Who's gonna prove me wrong?
ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
3388. I know you're there. I can hear your breathing.
ฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่ ฉันสามารถได้ยินเสียงหายใจของนาย
3389. I ain't supposed to be here.
ฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่
3390. I understand you're a man that knows how to get things.
ฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
3391. Some of us have got a schedule to keep.
พวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
3392. Things went on like that for a while.
สิ่งต่างๆ ดำเนินไปเช่นนั้นชั่วเวลาหนึ่ง
3393. I do believe those first two years were the worst for him.
ฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
3394. That would save you some money.
นั่นจะช่วยประหยัดเงินให้คุณได้บ้าง
3395. If you get the forms, I'll prepare them for you.
ถ้าคุณได้แบบฟอร์มนั้นมา ฉันจะช่วยจัดเตรียมมันให้
3396. I gave up drinking.
ฉันเลิกดื่มแล้ว
3397. I think he did it just to feel normal again.
ฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
3398. I'm innocent. Just like everybody else here.
ฉันบริสุทธิ์ เหมือนกับคนอื่นๆ ที่นี่
3399. I've seen it three times this month.
ฉันได้ดูมันสามครั้งแล้วในเดือนนี้
3400. I'm known to locate certain things from time to time.
ฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com