Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 66: ประโยคที่ 3251 - 3300

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3251. No more slave and master here.
ที่นี่จะไม่มีทาสและไม่มีนายอีกต่อไป
3252. I'm here to do business with him.
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจกับเขา
3253. You're under arrest for smuggling.
คุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
3254. I saw it with my own eyes.
ฉันเห็นมันกับตา
3255. I lost everything! What is left?
ฉันสูญเสียทุกสิ่งไปหมด ยังเหลืออะไรอยู่อีกหรือ?
3256. It seems you made a friend in prison.
ดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
3257. I wouldn't want you getting in any trouble.
ฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในปัญหาใดๆ
3258. How much trouble do you think I would get into?
ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
3259. You know all about him. Help me out.
คุณรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขา ช่วยบอกฉันหน่อย
3260. You think I haven't met people like you before?
คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
3261. Sooner or later, you always have to wake up.
ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
3262. We'd like to talk to you about taking over his contract.
เราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
3263. I told myself I could pass any test a man could pass.
ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันสามารถผ่านการทดสอบใดๆที่มนุษย์สามารถผ่านได้
3264. Do not make me wait for you!
อย่าทำให้ฉันต้องคอยคุณ
3265. Respect that fact every second of every day.
คำนึงข้อเท็จจริงนั้นทุกวินาทีทุกวัน
3266. You've got to obey the rules.
คุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
3267. We're gonna spend a lot of time here.
เรากำลังจะใช้เวลาอย่างมากที่นี่
3268. Good to have you.
ดีใจที่คุณมา
3269. We gotta get in the habit of documenting everything.
เราต้องสร้างนิสัยบันทึกทุกสิ่ง
3270. I hear good things about you.
ฉันได้ยินสิ่งดีๆ เกี่ยวกับคุณ
3271. I know it's a big inconvenience for everyone.
ฉันทราบว่ามันลำบากมากสำหรับทุกคน
3272. How much lab training have you had?
คุณได้รับการฝึกในห้องปฏิบัติการมามากแค่ไหน
3273. You're supposed to be finding a diplomatic solution.
คุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
3274. Just relax and let your mind go blank.
แค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
3275. That shouldn't be hard for you.
นั่นคงไม่ลำบากสำหรับคุณ
3276. For your own safety, you need to sit down.
เพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
3277. You need time to adjust yourself.
คุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว
3278. We're not supposed to be running!
พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
3279. It reminds me every day what's waiting out there.
มันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
3280. However, it does present an opportunity.
อย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
3281. I've been looking all over for you.
ฉันมองหาคุณทั่วทุกหนแห่ง
3282. Let's get out of here.
ออกไปจากที่นี่กันเถอะ
3283. It's lighter and stronger at the same time.
มันทั้งเบากว่าและแข็งแรงกว่าในเวลาเดียวกัน
3284. He better call, and he better have a good explanation.
เขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
3285. What do you have planned for tonight?
คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
3286. I'm gonna do some work on the computer.
ฉันจะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3287. Why are you always blaming me?
ทำไมคุณถึงได้ตำหนิฉันเสมอ
3288. But sometimes you wanna hang out.
แต่บางครั้งคุณก็อยากออกไปสังสรรค์บ้าง
3289. You give yourself no credit.
คุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
3290. And what exactly do you want in return?
และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
3291. Just pretend to be my girlfriend for a couple of months.
แค่แสร้งทำเป็นแฟนฉันสักสองสามเดือน
3292. It would make me popular.
มันอาจทำให้ฉันเป็นที่ชื่นชอบ
3293. That's my final answer.
นั่นคือคำตอบสุดท้ายของฉัน
3294. You can't tell anyone about our deal. Promise?
คุณจะบอกใครไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงของเรา สัญญานะ
3295. Have you lost your mind?
คุณเสียสติหรือเปล่า
3296. It's gonna ruin your reputation.
มันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
3297. Why is that so hard to believe?
ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
3298. Let me smell it one more time.
ขอฉันดมมันอีกครั้ง
3299. Ready to have a good time?
พร้อมจะสนุกกันหรือยัง
3300. Look, l got a bit of bad news for you.
นี่ ฉันมีข่าวร้ายเล็กน้อยจะบอกคุณ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com