Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 65: ประโยคที่ 3201 - 3250

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3201. Please help me in my time of need.
ได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
3202. Let me try that again.
ขอฉันลองทำนั่นดูอีกสักครั้ง
3203. So you expect me to believe that you're gonna study.
ดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
3204. By studying hard, so I can get good grades to get into a good school.
โดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
3205. You don't trust me. I'll just stay here and wallow in despair.
คุณไม่เชื่อฉัน ฉันก็คงจะอยู่ที่นี่และจมอยู่กับความผิดหวัง
3206. Let me ask you this, will his mom be there?
ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
3207. All right, I'm gonna say okay. But there are some rules.
ก็ได้ ฉันก็จะตอบตกลง แต่มีกฏบางอย่าง
3208. You're not allowed to make any calls.
เธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
3209. In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from me.
จริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
3210. And I'm gonna be calling every half hour.
และฉันก็จะโทรหาทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
3211. I really appreciate, you're trusting me so much.
ฉันซาบซึ้งจริงๆ ที่คุณเชื่อใจฉันอย่างมาก
3212. Just to make sure everything's going well with the studies.
ก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
3213. And don't worry, I don't need the car. I can just walk.
และไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่อยากได้รถ ฉันสามารถเดินไปได้
3214. You're here. It's a prison break.
คุณมานี่ได้ แหกคุกมาหรือไง
3215. My dad's gonna call every half hour to check in on me.
พ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
3216. I say you keep your mouth shut and let her dream.
ฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
3217. I'll call back in a half hour.
ฉันจะโทรกลับในอีกครึ่งชั่วโมงนะ
3218. He's only going to call twice an hour.
เขาก็แค่โทรจะโทรมาสองครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
3219. I use it for my allergies. It works.
ฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
3220. Are you sure you're okay now?
แน่ใจนะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้น?

 

3221. We're gonna try a little harder.
พวกเราจะพยายามหนักขึ้นอีกหน่อย
3222. He stands up for the right thing.
เขายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง
3223. What you got under your coat?
คุณได้อะไรไว้ใต้เสื้อโค๊ตนั่น
3224. What else will you ban?
จะห้ามทำอะไรอีกล่ะ
3225. I look so much younger than everyone.
ฉันดูอายุน้อยกวาทุกคนมาก
3226. Enjoy it while you can.
สนุกกับมันในขณะที่คุณทำได้
3227. Can this wait till we get home?
สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
3228. This will scar him forever.
สิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
3229. You put too much pressure on him.
คุณกดดันเขามากจนเกินไป
3230. I can't spend all day talking to people.
ฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
3231. They'll try to corrupt you.
พวกเขาจะพยายามติดสินบนคุณ
3232. They're trying to buy respectability.
พวกเขาพยายามที่จะซื้อความน่านับถือ
3233. You're smart enough to know that.
คุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
3234. I think you should turn around, go back.
ฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
3235. I can tell from your face that you won't.
จากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
3236. You have to make your reputation on being honest.
คุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
3237. If you get into a jam, you can call me.
ถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากก็โทรหาฉันได้
3238. We're an hour and a half late.
เรามาสายไปชั่วโมงครึ่ง
3239. You can taste the color with your mind.
คุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
3240. It's not about money and popularity.
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองและชื่อเสียง
3241. He's the one that attacked me.
เขาคือคนที่ทำร้ายฉัน
3242. We are here to make peace.
พวกเรามาที่นี่เพื่อสร้างสันติ
3243. We are not here to fight.
พวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้
3244. We accept your challenge.
เรารับคำท้าของคุณ
3245. Please instruct your students to leave my boy alone to train.
โปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
3246. From now on, he is to be left alone.
ปล่อยเขาไว้ตามลำพังจากนี้เป็นต้นไป
3247. If he does not show up for the competition.
ถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
3248. I will bring pain to him and to you.
ฉันจะทำให้คุณและเขาเจ็บตัวแน่
3249. This is too much learning.
นี่มันเรียนมาเกินไปแล้ว
3250. Tomorrow, you will stay home and mend the nets?
พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com