Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 61: ประโยคที่ 3001 - 3050

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

3001. She broke her promise.
เธอไม่รักษาสัญญา
3002. He has decided what he going to do.
เขาได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร
3003. Tell us a bit about yourself.
บอกพวกเราเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวของคุณ
3004. How many times have I told you?
ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้ว
3005. I look so much younger than everyone else.
ฉันดูเด็กกว่าคนอื่นๆ
3006. Enjoy it while you can.
สนุกกับมันขณะที่คุณทำได้
3007. You put too much pressure on him!
คุณกดดันให้เขามากเกินไป
3008. You're smart enough to know that.
คุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
3009. You should build your reputation on being honest.
คุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
3010. All I have to do is listening.
ทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการฟัง
3011. You're not on the list.
คุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายการ
3012. Is it time for me to say something?
ถึงเวลาที่ฉันต้องพูดอะไรบ้างใช่ไหม?
3013. What am I supposed to say?
ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
3014. I know it will take some time.
ฉันรู้ว่ามันต้องใช้เวลาบ้าง
3015. Let me know beforehand.
บอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ
3016. Don't waste words.
อย่าสิ้นเปลืองคำพูดเลย
3017. I haven't finished all I had to say.
ฉันยังพูดทั้งหมดที่ต้องพูดไม่จบเลย
3018. I've had my eye on her a long time.
ฉันเฝ้าดูเธอมานานแล้ว
3019. Don't dare come near me again.
อย่าบังอาจเข้ามาใกล้ฉันอีก
3020. I swear she's not been here.
ฉันสาบานว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นี่
3021. He's insulted me!
เขาดูถูกฉัน
3022. My head's begun to ache.
ฉันเริ่มปวดหัวแล้ว
3023. You're the only one I'm not afraid of.
คุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
3024. I have a word to say to you tomorrow. Will you come?
ฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
3025. Don't say a word to him.
อย่าพูดอะไรกับเขาสักคำ
3026. At last you have come too!
ในที่สุดคุณก็มาด้วยเหมือนกัน
3027. I was so eager to see you.
ฉันอยากเจอคุณเหลือเกิน
3028. There's no need for you to tell me anything.
คุณไม่จำเป็นต้องบอกอะไรกับฉัน
3029. He was still in need of money.
เขายังคงต้องการเงินอยู่
3030. Don't dare to speak to me like that.
อย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
3031. I must let the mediator decide.
ฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
3032. I want to be alone, I don't want anyone to disturb me.
ฉันอยากอยู่คนเดียว ฉันไม่อยากให้ใครรบกวน
3033. I don't know what I shall do with myself now!
ฉันไม่ทราบว่าฉันควรจะทำอะไรกับตัวเองดีตอนนี้
3034. The problem does not lie in the tools.
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ
3035. The problem lies in the person.
ปัญหาอยู่ที่คน
3036. If you have a clear goal.
ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
3037. They may have a strong desire to succeed.
พวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
3038. Many people has desperate about their live
หลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
3039. Because of boring of their work.
เพราะความเบื่อหน่ายการงาน
3040. We need some rest or take a holiday
พวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
3041. You can only go as far as you can see.
คุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
3042. You can go as far as you believe.
คุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
3043. I believe in this book and this method.
ฉันเชื่อในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนี้
3044. And I think we all can benefit from it.
และฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
3045. It is meant to read over and over again.
มันหมายความว่าต้องอ่านแล้วอ่านอีก
3046. I love taking notes as I read.
ฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
3047. I go back almost every day and just re-read and re-read.
ฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
3048. I don't care about anyone.
ฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
3049. Your mind is an incredible power.
จิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
3050. It will help to focus your inner mind on what you really want.
มันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com