กลุ่มที่ 52: ประโยคที่ 2551 - 2600

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

2551. And he doesn't like that?
และเขาไม่ชอบมันหรือ?
2552. He thinks that I am too tired to work.
เขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
2553. I am sorry. I have to admit I told him.
ฉันขอโทษด้วย ฉันยอมรับว่าฉันบอกเขา
2554. I couldn't help it.
มันช่วยไม่ได้
2555. Would you like to go out to dinner or to a movie?
คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
2556. Either one, it is up to you.
ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับคุณ
2557. What would you prefer?
คุณชอบอันไหนมากกว่ากัน?
2558. I really don't care.
ฉันไม่สนใจจริงๆ
2559. I want you to finish this by tomorrow.
ฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
2560. I feel a bit uneasy when I walked home in the dark.
ฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
2561. Would you mind moving your car?
คุณช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยได้ไหมครับ?
2562. Could you make me some tea?
คุณช่วยชงชาให้ฉันสักหน่อยได้ไหมคะ?
2563. Could you come here please?
คุณช่วยกรุณามานี่หน่อยได้ไหมคะ?
2564. Will you shut the door please?
คุณช่วยกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ?
2565. Listen to me carefully!
ฟังฉันอย่างตั้งใจด้วย
2566. Please listen to what I'm speaking.
ได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
2567. Would you wait here until the doctor is ready for you?
คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
2568. Why do you think that?
ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้น?
2569. Could you elaborate?
คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
2570. Could you give me an example?
คุณช่วยให้ตัวอย่างฉันหน่อยได้ไหม?
2571. Can you illustrate that?
คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?
2572. What evidence do you have?
คุณมีหลักฐานอะไร?
2573. Could you explain it in more details?
คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
2574. Could you provide some details?
คุณช่วยให้รายละเอียดบางอย่างได้ไหม?
2575. Let me illustrate…
ขอฉันอธิบาย
2576. Let me give you an example,…
ขอฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังหน่อย
2577. Are you afraid of the dark?
คุณกลัวความมืดไหม?
2578. I'm frightened of spiders.
ฉันกลัวแมงมุม
2579. He's scared of making mistakes.
เขากลัวการทำผิดพลาด
2580. My cat is easily spooked before a thunderstorm.
แมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
2581. She was absolutely terrified when she heard the noise.
เธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
2582. You are sweet and charming.
คุณน่ารักและและมีเสน่ห์
2583. Can you pass me that newspaper please?
คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
2584. I'm sorry, but I don't understand.
ขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจค่ะ
2585. I'm sorry, he's out in the morning.
เสียใจด้วยค่ะ เขาออกไปในตอนเช้าแล้ว
2586. Do you mind if I open the window?
คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
2587. Can I take this chair?
ฉันเอาเก้าอี้นี่ไปได้ไหม? / ฉันนั่งเก้าอี้นี่ได้ไหม?
2588. I've decided to cancel lunch.
ฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
2589. He is anything but punctual.
เขาไม่ตรงต่อเวลาเลย
2590. She is anything but satisfied with her face.
เธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
2591. I have no choice.
ฉันไม่มีทางเลือก
2592. She is not too happy with her marks.
เธอไม่ยินดีมากนักกับคะแนนที่ได้
2593. I was expecting at least 92 percent.
ฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
2594. If you jump the queue you will make yourself unpopular.
ถ้าคุณลัดคิว คุณจะทำให้ตัวเองไม่เป็นที่ชื่นชอบ
2595. Some topics of conversation can lead to arguments.
บางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
2596. Terrible weather, isn't it?
อากาศแย่มากเลยจริงไหม?
2597. Yes, I wish it would stop raining.
ใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
2598. What does Mike look like?
ไมค์หน้าตาเป็นอย่างไรหรือ?
2599. Well, he is tall and well built.
ก็สูงและหุ่นดี
2600. He's quite shy really.
จริงๆ แล้วเขาค่อนข้างขี้อาย