Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 48: ประโยคที่ 2351 - 2400

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2351. Would you like to leave a message?
คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
2352. You can never turn the clock back.
คุณไม่มีทางหมุนเวลากลับมาได้
2353. He was married to a friend of mine.
เขาแต่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งของฉัน
2354. He will blame you for carelessness.
เขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
2355. I hope you enjoy your stay with us.
ฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
2356. It's rude to stare at other people.
การจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
2357. The book is protected by copyright.
หนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
2358. He used to learn everything by rote.
เขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
2359. He denied wrongdoing.
เขาปฏิเสธการกระทำความผิด
2360. He's a terrible man when he's angry.
เขาเป็นคนที่น่ากลัวตอนที่เขาโกรธ
2361. He has many strange ideas in his mind.
เขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
2362. There is a mark of ink on his shirt.
มีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
2363. There isn't any water in the bottle.
ไม่มีน้ำในขวดนั้นเลย
2364. We can't go out because of the rain.
พวกเราออกไปไม่ได้เพราะฝนตก
2365. He dares not tell us his evil conduct.
เขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
2366. It seemed as if there was no way out.
มันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
2367. He is in charge of this class.
เขาเป็นคนรับผิดชอบชั้นเรียนนี้
2368. None of us is afraid of difficulties.
พวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
2369. What we read influences our thinking.
สิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
2370. Words can't express what I felt.
คำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
2371. Even a child can answer this question.
แม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
2372. His cake is four times as big as mine.
เค็กของเขาใหญ่กว่าของฉันถึงสี่เท่า
2373. I don't care whether it rains or not.
ฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
2374. I have a lot in common with my sister.
ฉันมีอะไรเหมือนกับพี่สาวของฉันมาก
2375. She was injured badly in the accident.
เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
2376. The secret was spread among the crowd.
ความลับนั้นได้แพร่กระจายไปในฝูงชน
2377. This one cannot compare with that one.
สิ่งนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งนั้นได้
2378. What's the point of going to college?
วัตถุประสงค์ของการเข้าวิทยาลัยคืออะไร?
2379. Why don't you attend an aerobic class?
ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
2380. He hired a workman to repair the fence.
เขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
2381. I can't make this machine run properly.
ฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
2382. I don't like what you are saying.
ฉันไม่ชอบสิ่งที่คุณกำลังพูดนี่
2383. If you would only try, you could do it.
ถ้าเพียงแต่เธอพยายาม เธอก็สามารถทำมันได้
2384. It is no use learning without thinking.
ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนรู้โดยปราศจากการคิด
2385. I don't know how to express my gratitude.
ฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
2386. Take a seat, please, make yourself at home.
ได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
2387. What's your plan for the summer vacation?
คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
2388. You're welcome to stay with us next time.
ยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
2389. He never misses a chance to see a movie.
เขาไม่เคยพลาดโอกาสที่จะดูหนังเลย
2390. I cannot put up with my noisy roommates.
ฉันทนกับเพื่อนร่วมห้องที่ส่งเสียงดังไม่ได้
2391. I will be back by the end of next month.
ฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
2392. The doctor asked me to watch what I eat.
หมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
2393. She guided the tourists around the castle.
เธอนำนักท่องเที่ยวชมรอบๆ ปราสาท
2394. She runs everyday in order to lose weight.
เธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
2395. Your dress suits you very well.
ชุดของคุณเหมาะกับคุณดีมาก
2396. The dress doesn't fit her. She is too thin.
ชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
2397. The examination put a lot of stress on him.
การสอบทำให้เขากดดันมาก
2398. There is some difference between twins.
มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
2399. They insisted on staying rather than going.
พวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
2400. Unlike him, she never gave up hope.
เธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com