Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 45: ประโยคที่ 2201 - 2250

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2201. Because my grade is bad.
เพราะว่าเกรดของฉันแย่
2202. Why didn't you call me last night?
ทำไมเธอไม่โทรหาฉันเมื่อคืนนี้?
2203. Because I was too tired and fell asleep.
เพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
2204. Why are you so serious about it?
ทำไมคุณเครียดกับมันมากนัก?
2205. Because it will put me in big trouble.
เพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
2206. I can't find anybody to help me.
ฉันไม่สามารถหาใครมาช่วยฉันได้
2207. I had an appointment with a dentist.
ฉันมีนัดกับหมอฟัน
2208. How often do you go to the movie?
คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน?
2209. How often do you come to class late?
คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
2210. Every other day.
วันเว้นวัน
2211. How often do you change your toothbrush?
คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
2212. How often do you play cards?
คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
2213. Occasionally. Once in a while. Not very often.
บางโอกาส นานๆ ครั้ง ไม่บ่อยมากนัก
2214. How long does it take from Bangkok to Korat?
จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
2215. It takes about 40 minutes by plane.
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
2216. It takes about 3 hours by bus.
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถบัส
2217. How much did you pay for it?
คุณจ่ายไปเท่าไหร่หรือ?
2218. How long did it take you to speak English?
คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
2219. It took me about five years to speak English.
ฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ
2220. How long will it take to learn a language?
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
2221. How many cigarette do you smoke a day?
คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
2222. Just one carton.
แค่หนึ่งซอง
2223. What is the weather like in Chiangmai?
อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง?
2224. It's pretty comfortable and very convenient.
ค่อนข้างสะดวกสบายมาก
2225. What is your friend like?
เพื่อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?
2226. He is kind.
เขาเป็นคนใจดี
2227. What does she look like?
รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
2228. She's tall, thin and beautiful.
เธอสูง ผอม และสวย
2229. The rice cooker is under the sink.
หม้อหุงข้าวอยู่ใต้อ่าง
2230. The market is opposite the stadium.
ตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
2231. There is no parking lot in the hospital.
ไม่มีที่จอดรถในโรงพยาบาล
2232. There are two oranges in the fridge.
มีส้มอยู่สองลูกในตู้เย็น
2233. Don't forget to pick those letters up before you leave.
อย่าลืมหยิบจดหมายเหล่านั้นด้วยก่อนคุณออกไปล่ะ
2234. She messed up the plans.
เธอทำแผนรวนหมด
2235. They set up the equipment.
พวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
2236. He cheated on his wife.
เขานอกใจภรรยา
2237. She caught him cheating on her.
เธอจับได้ว่าเขานอกใจเธอ
2238. You've got to believe me!
คูณต้องเชื่อฉันนะ
2239. I would never cheat on you.
ฉันจะไม่มีวันนอกใจคุณ
2240. I know all about your other lady.
ฉันรู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นของคุณหมดแล้ว
2241. It's not true! He's making it up.
มันไม่จริงนะ เขากุเรื่องขึ้นมา
2242. He made up an excuse.
เขาสร้างเรื่องแก้ตัว
2243. I caught you out myself.
ฉันจับคุณได้คาหนังคาเขา
2244. She faced up to the problem.
เธอเผชิญหน้ากับปัญหา
2245. Face up to it. This time, it's over!
ยอมรับมาเถอะ ตอนนี้มันสิ้นสุดแล้ว
2246. Come on. I've said sorry a million times.
ไม่เอาน่า ฉันพูดขอโทษตั้งล้านครั้งแล้ว
2247. Won't you take me back?
คุณจะไม่คืนดีกับฉันหรือ?
2248. She took her husband back.
เธอคืนดีกับสามี
2249. I have given up on him; he never does what he promises.
ฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
2250. I've give up on algebra.
ฉันเลิกหวังกับวิชาพีชคณิตแล้ว

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com