Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 44: ประโยคที่ 2151 - 2200

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2151. I want you to promise me something.
ฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
2152. First come first served.
มาถึงก่อนได้รับบริการก่อน
2153. If you want to be served prior to anyone else.
ถ้าคุณอยากจะได้รับบริการก่อนคนอื่นๆ
2154. Please come earlier.
กรุณามาแต่เนิ่นๆ
2155. I will live in the farm for the remainder of my life.
ฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
2156. I am grateful for your help.
ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
2157. I would like to express my grateful thank to you.
ฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
2158. We gratefully acknowledge your help
พวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
2159. We are very grateful for what you did.
พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คุณทำ
2160. I would be very grateful if you would help me.
ฉันจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยฉัน
2161. I knew for a certainty that his real name is Smith.
ฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
2162. His relationship with this company has been of long-standing.
ความสัมพันธ์ของเขากับบริษัทนี้มีมายาวนาน
2163. He is not entitled to enter this office.
เขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
2164. You are entitled to your own opinion.
คุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
2165. This letter entitles him to enter the office.
จดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
2166. I am ready to resign from my office.
ฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
2167. She never resigns her son to another person's care.
เธอไม่ยอมให้ใครดูแลลูกชายเธอเลย
2168. He was resigned to his fate.
เขายอมจำนนต่อโชคชะตา
2169. I resign myself to failure.
ฉันยอมให้ตนเองล้มเหลว
2170. The court set bail at 200,000 Baht.
ศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท
2171. I am afraid he would jump bail.
ฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
2172. My computer was on the blink.
คอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
2173. I have to do extra work at night time.
ฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
2174. In order to meet all expenses in the big family.
เพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
2175. She is a woman not born yesterday.
เธอไม่ใช่เด็กเมื่อวานซืนแล้ว
2176. Don't labor at your writing.
อย่าพยายามอย่างหนักมากเกินไปกับงานเขียนของคุณ
2177. Just simply make it natural and easy to understand.
แค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
2178. As the head of this family, I labor for the future of my children.
ในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
2179. Guess what I'm holding in my hand right now.
ทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
2180. The room is not crowded.
ห้องนี้ไม่แออัด
2181. It's sunny. It's rainy. It's snowy.
แดดออก ฝนตก หิมะตก
2182. It's foggy. It's hot. It's cold.
มีหมอก ร้อน หนาว
2183. It's warm. It's humid. It's windy.
อบอุ่น ชุ่มชื้น มีลมแรง
2184. It's stormy. It's frozen. It's cloudy.
มีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
2185. He is not diligent.
เขาไม่ขยัน
2186. It's difficult for him to get up early.
มันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
2187. It takes about three hours.
มันต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
2188. It does not take long.
มันใช้เวลาไม่นานนัก
2189. It's essential to go to school.
เป็นความจำเป็นที่ต้องไปโรงเรียน
2190. It's not difficult for me to speak English,
มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาอังกฤษ
2191. But it is rather difficult to write good and correct sentences.
แต่มันค่อนข้างยากที่จะเขียนประโยคให้ดีและถูกต้อง
2192. It's boring to see the same film again.
มันน่าเบื่อที่ต้องดูหนังเรื่องเดิมอีก
2193. It's impossible to speak English like a native speaker.
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
2194. It's a good idea not to work too much.
เป็นความคิดที่ดีที่ไม่ต้องทำงานหนักมากนัก
2195. It's stupid to discuss with that guy.
ไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
2196. Because he doesn't use reasons.
เพราะว่าเขาไม่ใช่เหตุผล
2197. How do you spell your name?
ชื่อของคุณสะกดอย่างไรหรือ?
2198. How many children do you have?
คุณมีลูกกี่คนหรือ?
2199. How many languages can you speak?
คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
2200. Why do you look so sad?
ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com