Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 42: ประโยคที่ 2051 - 2100

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2051. He lived abroad for many years.
เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
2052. Please say that again.
ได้โปรดพูดอีกครั้ง
2053. He left ten minutes ago.
เขาออกไปเมื่อ 10 นาทีมาแล้ว
2054. The road ahead was full of sheep.
ถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
2055. You should be ashamed of your behavior.
คุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
2056. What a noise!
เสียงดังอะไรอย่างนั้น
2057. Are the children asleep?
เด็กๆ หลับหรือยัง?
2058. No, they're still awake.
เปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
2059. The two brothers are very much alike.
สองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
2060. Are you aware of difficulty?
คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
2061. She gave them a bit of food.
เธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
2062. A drop of water is vital if you are in the desert.
น้ำหนึ่งหยดก็สำคัญมากถ้าคุณอยู่ในทะเลทราย
2063. Why don't you try this cake?
ทำไมไม่ลองทานเค๊กนี้ดู?
2064. I've already had a bit, thank you.
ฉันทานไปนิดหนึ่งแล้ว ขอบคุณ
2065. I need a bit of advice from you.
ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
2066. I am a little bit tired after a long journey.
ฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
2067. What an interesting story!
เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
2068. We had a bit of a shock when we heard the news.
พวกเราช็อคนิดหน่อยเมื่อทราบข่าวนั้น
2069. I'm feeling a bit better today.
วันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
2070. My wife is a little bit fresher today.
วันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
2071. Would you like something to eat?
คุณอยากทานอะไรบางอย่างไหม?
2072. I'm not a bit hungry.
ฉันไม่หิวสักนิด
2073. Anything to drink?
ดื่มอะไรสักหน่อยไหม?
2074. No, thanks. I'm not a bit thirsty.
ไม่หรอก ขอบคุณ ฉันไม่รู้สึกกระหายเลยสักนิด
2075. My boy was kidnapped a few days ago.
ลูกชายของฉันถูกลักพาตัวไปสองสามวันมาแล้ว
2076. It is up to you to determine your future.
มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
2077. I am troubled by those problems.
ฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
2078. I want to see an end to the troubles.
ฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
2079. I think it would be wrong for me...
ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นการไม่ถูกต้องสำหรับฉัน...
2080. To be silent about what have been happened.
ที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2081. The hotel can accommodate over 1000 guests.
โรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
2082. I barely escaped the collapsing building.
ฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
2083. The ferocious dog attacked the child.
สุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
2084. Life is full of ups and downs.
ชีวิตเต็มไปด้วยขาขึ้นและขาลง
2085. Keep your shirt on! We have plenty of time.
คอยเดี๋ยวก่อน พวกเรามีเวลาเหลือเฟือ
2086. There is nothing more going on between John and me.
ระหว่างจอห์นและฉันไม่มีอะไรก้าวหน้ามากไปกว่านี้
2087. I am not comfortable answering personal questions.
ฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
2088. He's such an idiot!
เขาช่างทึ่มอะไรอย่างนั้น
2089. Last year, I did accomplish a lot.
ปีที่แล้วฉันประสบความสำเร็จมาก
2090. Now, I am focused on pursuing my new goals.
ตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
2091. I'm feeling healthy now.
ตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
2092. A lot of top people went to prep schools.
คนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
2093. Which offer a very high-quality education.
ที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก
2094. I haven't heard of them.
ฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
2095. Why do people spend so much for them?
ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
2096. Well one of the main reasons is that…
หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือว่า...
2097. So many of their alumni get into the top University.
ศิษย์เก่าจำนวนมากของพวกเขาสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้
2098. They took turns in watching their sick son.
พวกเขาผลัดกันเฝ้าลูกชายที่ป่วย
2099. What a lot of troubles!
ปัญหาช่างมากมายอะไรอย่างนี้
2100. They can't agree about…
พวกเขาไม่สามารถเห็นด้วยเกี่ยวกับ

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com