Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 41: ประโยคที่ 2001 - 2050

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

2001. Seven of us were stuck in the lift for over an hour.
พวกเราเจ็ดคนติดอยู่ในลิฟท์กว่า 1 ชั่วโมง
2002. There are a few things around the house I'd like you to do.
มีงานสองสามอย่างโดยรอบบ้านที่ฉันอยากให้คุณทำ
2003. Excuse me, sorry to trouble you.
คุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
2004. Can you please take a photo of me?
คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
2005. Of course. No problem.
แน่นอน ไม่มีปัญหา
2006. Where would you like me to take it?
คุณอยากให้ฉันถ่ายภาพให้ที่ไหนหรือ?
2007. Just under the departure sign thanks.
ตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
2008. What an ugly picture!
รูปอะไรน่าเกลียดอย่างนี้
2009. I'm finding it's difficult to make up my mind.
ฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
2010. Which ones are the right ones for me?
ว่าอันไหนที่เหมาะสำหรับฉัน
2011. Maybe it would be best to get some advice from…
บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
2012. We'd better do that straight away.
พวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
2013. Because we haven't got a lot of time.
เพราะว่าพวกเราไม่มีเวลามากนัก
2014. I've never seen anyone study so hard.
ฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
2015. We never see you these days.
พวกเราไม่ได้เจอคุณเลยหมู่นี้
2016. Have you lost interest in your friends?
คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
2017. Is it true that you went to boarding school?
เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
2018. Didn't you get home sick?
เธอคิดถึงบ้านบ้างไหม?
2019. Well I did at times, especially in the early days.
ก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
2020. But I gradually made quite a few friends.
แต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
2021. He hardly sleeps at the moment.
เขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
2022. She absolutely hated it.
เธอเกลียดมันอย่างที่สุด
2023. Well it's true that it doesn't suit everyone.
ก็จริงที่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
2024. I would really like to study computer.
ฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
2025. But I can't afford the time for a course.
แต่ฉันไม่สามารถหาเวลามาเรียนสักหลักสูตรได้
2026. He used to be a heavy smoker.
เขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
2027. He got an A in English.
เขาได้ A ในวิชาภาษาอังกฤษ
2028. She delivered her first child.
เธอให้กำเนิดลูกคนแรก
2029. I should have told them about the danger.
ฉันควรจะบอกพวกเขาถึงอันตรายนั่น
2030. There are many ways of learning a language.
มีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
2031. A teacher earns less than a lawyer.
ครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
2032. She had a cold yesterday.
เธอเป็นหวัดเมื่อวานนี้
2033. After an accident, he had a pain in his chest.
เขาเจ็บที่หน้าอกหลังจากอุบัติเหตุ
2034. A Mr John has called to see you.
คนที่ชื่อนายจอห์นคนหนึ่งโทรมาขอพบคุณ
2035. A Mrs Mary will come to see you tomorrow.
คนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
2036. She came to see you a moment ago.
เธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
2037. He is an honest person.
เขาเป็นคนซื่อสัตย์คนหนึ่ง
2038. Not a man volunteered to do the job.
ไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
2039. There was quite a large crowd in the street.
มีฝูงชนขนาดใหญ่ทีเดียวอยู่บนถนน
2040. Would you please give me a few examples?
คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
2041. She is such a kind person.
เธอเป็นคนใจดี
2042. A lot of parents attended the meeting.
พ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
2043. They sailed against the wind.
พวกเขาแล่นเรือต้านลม
2044. The soldier fought against the enemy.
ทหารต่อสู้กับข้าศึก
2045. I live among the mountains.
พวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
2046. He walked quickly along the road.
เขาเดินไปตามถนนอย่างรวดเร็ว
2047. He was a great artist.
เขาเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
2048. The boat is really to leave. All aboard!
เรือใกล้จะออกแล้ว ทุกคนขึ้นเรือได้แล้ว
2049. A cry from above warned me of the danger.
เสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
2050. They built a bridge across the river.
พวกเขาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com