กลุ่มที่ 35: ประโยคที่ 1701 - 1750

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

1701. Sorry to call so early.
ขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
1702. It's all right. What is it?
ไม่เป็นไรหรอก มีอะไรหรือ?
1703. We've found something extraordinary.
เราพบบางสิ่งผิดปกติ
1704. I've sent you an e-mail.
ฉันส่งอีเมล์ไปหาคุณแล้ว
1705. I'm confused.
ฉันสับสน
1706. You predicted it would happen.
คุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
1707. Nothing like this has ever happened before.
ไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน
1708. At least not in the last year.
อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงปีที่ผ่านมา
1709. There is so much damage.
มีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
1710. You can't stay here! Get out of here!
คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ ออกไปจากที่นี่
1711. I've never seen anything like this.
ฉันไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย
1712. What do you think we should do?
คุณคิดว่าพวกเราควรจะทำอะไรดี?
1713. I don't think we have much choice.
ฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
1714. We've got a lot of work to do.
พวกเรามีงานมากมายที่ต้องทำ
1715. And we don't have much time.
และพวกเราก็ไม่มีเวลามากนัก
1716. Hold on a second.
รอสักครู่หนึ่งก่อน
1717. We have to consider the possibility.
พวกเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้
1718. What are you gonna tell them?
คุณกำลังจะบอกอะไรพวกเขา?
1719. What do you expect me to tell them?
คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
1720. I think your theory maybe correct.
ฉันคิดว่าทฤษฎีของคุณอาจถูกต้อง
1721. We haven't had the time.
พวกเราไม่มีเวลานะ
1722. She must be very proud of you.
เธอต้องภูมิใจในตัวคุณมาก
1723. You're the only one who hasn't taken a break.
คุณเป็นคนเดียวที่ไม่หยุดพักเลย
1724. Maybe I'll try to shut my eyes for a while.
บางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
1725. Call me when you get the results.
โทรหาฉันนะถ้าคุณทราบผลแล้ว
1726. How long have you been working together.
พวกคุณทำงานด้วยกันมานานแค่ไหน?
1727. Do me a favor? Just don't worry about me.
ช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
1728. We got a place to stay.
พวกเราได้ที่อยู่แล้ว
1729. What more do you expect?
คุณคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรือ?
1730. You have to start thinking about your future.
เธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
1731. If we don't act now, it's going to be too late.
ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้ มันก็จะสายเกินไปนะ
1732. Thanks for bringing us here.
ขอบคุณที่พาเรามาที่นี่
1733. It shows no sign of letting up.
มันไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดเลย
1734. You've got to stop worrying.
คุณต้องหยุดกังวลได้แล้ว
1735. We've got plenty of supplies.
พวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
1736. This is very urgent.
เรื่องนี้เร่งด่วนมาก
1737. Send us what you got.
ส่งสิ่งที่คุณได้มาให้กับเรา
1738. We'll do our best.
พวกเราจะทำให้ดีที่สุด
1739. We should take the stairs.
พวกเราควรใช้บันได
1740. We're on the top floor.
พวกเราอยู่บนชั้นบนสุด
1741. Will you please phone her for me?
คุณช่วยกรุณาโทรหาเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม?
1742. Do not go outside.
อย่าออกไปข้างนอก
1743. This is insane.
นี่มันเสียสติแล้ว
1744. We have to serve in the army for 2 years.
พวกเราต้องรับใช้กองทัพ(เกณฑ์ทหาร)เป็นเวลา 2 ปี
1745. You went to the army out of college?
คุณไปเป็นทหารนับแต่ออกจากมหาวิทยาลัยหรือ?
1746. We're asking each other questions about…
พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ...
1747. I have a couple of questions about… for you.
ฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
1748. You know I've never been to China.
คุณรู้ไหมฉันไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อน
1749. And I don't know so much about it.
และฉันก็ไม่ทราบเกี่ยวกับมันมากนัก
1750. What would be the most interesting place?
ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?