กลุ่มที่ 33: ประโยคที่ 1601 - 1650

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

1601. I need to speak to him directly.
ฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
1602. That is all I can tell you.
นั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
1603. Just a moment. Can you hold?
รอสักครู คุณถือหูไว้ได้ไหม?
1604. What data do you require?
คุณต้องการข้อมูลอะไรหรือ?
1605. This is a problem with no solution.
นี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
1606. It is no use.
มันไม่มีประโยชน์เลย
1607. She is a researcher and problem solver.
เธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
1608. I can't promise I can locate it in time.
ฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
1609. I am aware of that.
ฉันทราบเรื่องนั้น
1610. They examined the problem and found a solution.
พวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
1611. He needs the time alone to gather his thoughts.
เขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
1612. He couldn't help but smile.
เขาช่วยไม่ได้ที่ยิ้ม
1613. Are you familiar with this book?
คุณคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ไหม?
1614. Sorry to hear that.
เสียใจด้วยที่ทราบเรื่องนั้น
1615. How long do we have?
พวกเรามีเวลานานแค่ไหนหรือ?
1616. We have to find it within an hour.
เราต้องหามันให้พบใน 1 ชั่วโมง
1617. We don't have that kind of time.
เราไม่มีเวลาอย่างนั้น
1618. Who is it you are looking for?
คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
1619. It’ll take some time to read all the pages.
มันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
1620. We need to get out of here.
พวกเราต้องออกไปจากที่นี่
1621. You ask a lot of questions.
คุณถามคำถามตั้งมากมาย
1622. My dad used to say that...
พ่อของฉันเคยกล่าวไว้ว่า
1623. I'm sorry, I cannot allow that.
ฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
1624. Don't you trust me?
คุณไม่ไว้ใจฉันหรือ?
1625. Trust you? I barely know you.
ไว้ใจคุณนะหรือ? ฉันแทบไม่รู้จักคุณเลย
1626. We would like a moment alone.
เราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
1627. Looks pretty quiet.
ดูเงียบมากเลย
1628. It means we're in the wrong place!
มันหมายความว่าพวกเราอยู่ผิดที่แล้ว
1629. I'm sorry. I don't know what you mean.
ฉันขอโทษ ฉันไม่ทราบว่าคุณหมายความว่าอะไร
1630. I've never heard anything about this.
ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
1631. I didn't hear you come in.
ฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
1632. You believe everything you hear?
คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินงั้นหรือ?
1633. There is no next time.
ไม่มีครั้งต่อไปอีก
1634. We only have half an hour.
พวกเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
1635. I've got some decisions to make.
ฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
1636. Are you certain of the direction?
คุณแน่ใจเรื่องทิศทางนะ?
1637. I better do something.
ฉันควรทำบางสิ่งดีกว่า
1638. He can wait a few more minutes.
เขารออีกสองสามนาทีได้น่า
1639. I'm here at my own request.
ฉันมาที่นี่ตามความต้องการของตนเอง
1640. It's hard to know what to do.
มันยากที่จะรู้ว่าต้องทำอะไร
1641. I realize now that I have been wrong.
ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันผิด
1642. You are not welcome here.
ที่นี่ไม่ต้อนรับคุณ
1643. It's good to have company.
ดีที่มีเพื่อนร่วมทาง
1644. In short, I have become a celebrity.
ฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
1645. I can't tell the story anymore.
ฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
1646. His house is only ten paces from mine.
บ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
1647. He paced the width of his room.
เขาก้าวเท้าวัดความกว้างของห้อง
1648. You did it very nicely.
คุณทำมันได้ดีมาก
1649. I assume from your reaction that…
ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
1650. You believe these photos are authentic?
คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?