Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 32: ประโยคที่ 1551 - 1600

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

1551. He accompanied them to the entrance hall.
เขาไปเป็นเพื่อนพวกเขาถึงทางออกห้องโถง
1552. I'm not in the mood.
ฉันไม่มีอารมณ์
1553. I've got to get some work done.
ฉันต้องหางานบางอย่างมาทำ
1554. I'd better get back to work.
ฉันควรจะกลับไปทำงาน
1555. See you at the feast later.
เจอกันทีหลังที่งานเลี้ยงนะ
1556. We got as much as we could carry.
พวกเราได้มามากเท่าที่จะขนมาได้
1557. We'd better go down.
พวกเราควรลงไปข้างล่าง
1558. The feast will be starting in five minutes.
งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
1559. Any disturbance should be reported to me immediately.
ควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
1560. Come on, now, no more talking.
เอาเถอะน่า ตอนนี้เลิกพูดได้แล้ว
1561. Everything under control, sir.
ทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วครับท่าน
1562. He's a complete lunatic.
เขาเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิง
1563. I know that, but we can't prove it.
ฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
1564. He has no room in his head to worry about.
เขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
1565. He says he is feeling too ill to teach today.
เขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
1566. What did you do that for?
คุณทำสิ่งนั่นเพื่ออะไร?
1567. I tried to get back to sleep.
ฉันพยายามที่จะกลับไปนอน
1568. You're still the best friend I've ever had.
เธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
1569. I've never seen him like that before.
ฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อน
1570. Nothing anyone said or did could make me feel better.
ไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
1571. I felt as though I'd lost one of my best friends.
ฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
1572. We don't really need it anymore.
พวกเราไม่ต้องการมันอีกแล้วจริงๆ
1573. And you know how to work it?
และคุณทราบวิธีใช้มันไหม?
1574. We owe them so much.
พวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
1575. He won't disappoint us.
เขาจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวัง
1576. I'll do my best, sir.
ผมจะทำให้ดีที่สุดครับท่าน
1577. Would you excuse us for a moment?
ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
1578. Why doesn't he let you do what you want?
ทำไมเขาไม่ปล่อยให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำ?
1579. Stop telling me how to talk to my father.
หยุดบอกฉันถึงวิธีที่จะพูดกับพ่อของฉันได้แล้ว
1580. He got what he deserved.
เขาได้ในสิ่งที่เขาสมควรได้
1581. I must see you immediately.
ฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
1582. Do you know what time is it?
คุณทราบหรือเปล่านี่เวลาเท่าไหร่แล้ว?
1583. I have something you need to see.
ฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
1584. I can't discuss it on the phone.
ฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
1585. How did you get my number?
คุณได้เบอร์โทรฉันมาได้อย่างไร?
1586. I'll pay you well.
ฉันจะจ่ายคุณอย่างงาม
1587. He has plenty of enemies.
เขามีศัตรูมากมาย
1588. Why did you wait so long?
ทำไมคุณถึงได้คอยนานขนาดนั้น?
1589. We can argue about this later.
พวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
1590. I'm afraid we have some more bad news.
ฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
1591. Are you certain it is inside that room?
คุณแน่ใจหรือว่ามันอยู่ในห้องนั้น?
1592. It's hard to imagine this information is accurate.
มันยากที่จะคิดว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง
1593. I have waited one year for this day.
ฉันคอยวันนี้มาหนึ่งปีแล้ว
1594. There is nothing you can do.
ไม่มีอะไรที่คุณจะสามารถทำได้
1595. Where did you get this information?
คุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหน?
1596. I have underestimated you.
ฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
1597. I will speak openly.
ฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
1598. Give him some time to do his job.
ให้เวลาเขาทำงานบ้าง
1599. If you will excuse me, I need to get started.
ขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
1600. I will not waste my precious time to…
ฉันจะไม่เสียเวลาอันมีค่าเพื่อ...

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com