Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 30: ประโยคที่ 1451 - 1500

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

1451. He could get the rest of his money.
เขาควรได้รับเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดของเขา
1452. I'm feeling worse than ever.
ฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
1453. We're not going to punish you for a little thing like that.
พวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
1454. I broke the law.
ฉันทำผิดกฎ
1455. I got an official warning.
ฉันได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ
1456. Surely, you don't want to be expelled?
แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
1457. Of course, I don't.
แน่นอน ฉันไม่ต้องการ
1458. There is something extremely odd going on.
มีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
1459. He came back, accompanied by Tom.
เขากลับมาแล้วพร้อมกับทอม
1460. I think you'll be very comfortable.
ฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
1461. I don't want you wandering off into the streets.
ฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
1462. You have to be back here before dark each night.
เธอต้องกลับมาที่นี่ก่อนค่ำในแต่ละคืน
1463. He will be keeping an eye on you for me.
เขาจะเฝ้าดูเธอให้ฉัน
1464. We don't want to lose you again.
พวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
1465. I'll be off, plenty to do.
ฉันจะออกไปข้างนอก มีมากมายที่ต้องทำ
1466. They are angrier than I've ever seen them.
พวกเขาโกรธมากกว่าที่ฉันเคยเห็น
1467. Can I ask you something?
ขอฉันถามคุณบางสิ่งได้ไหม?
1468. They didn't sign the permission form.
พวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
1469. I'm sorry, but rules are rules.
ฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
1470. He arrived about 5 minutes after you did.
เขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
1471. If there's anything you need don't hesitate to ask.
ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกอย่าลังเลที่จะขอมา
1472. It's been a very weird night.
มันเป็นคืนที่แปลกประหลาดมากจริงๆ
1473. It took me several days to get used to it.
ฉันต้องใช้เวลาหลายวันที่จะเคยชินกับมัน
1474. I felt no desire to break my word to him.
ฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
1475. I spent the long sunny days exploring the shops.
ฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
1476. I won't let any of the children out alone.
ฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
1477. I have to exercise a lot of self-control.
ฉันต้องฝึกควบคุมตนเองอย่างมาก
1478. I have to keep reminding myself that…
ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
1479. I have never wanted anything as much in my whole life.
ฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
1480. I didn't ask for the price.
ฉันไม่ได้ถามถึงราคา
1481. There are things that I need to buy.
มีสิ่งต่างๆ ที่ฉันต้องการซื้อ
1482. Oh, I wouldn't read that if I were you.
โอ ฉันจะไม่อ่านสิ่งนั้นถ้าฉันเป็นคุณ
1483. I got all my school stuff last week.
ฉันได้ของสำหรับไปโรงเรียนทุกอย่างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1484. He would of course have heard the whole story of…
แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
1485. I didn't mean to, I just lost control.
ฉันไม่ได้ตั้งใจ ฉันแค่ควบคุมมันไม่ได้
1486. You need rest and relaxation.
คุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
1487. Would we get a reward if we made it?
พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
1488. How nice to see you.
ดีจังที่ได้เจอคุณ
1489. Do you really want to send him back to school?
คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
1490. How many times do I have to tell you?
กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
1491. You must do what you think is right.
เธอต้องทำในสิ่งที่เธอคิดว่ามันถูกต้อง
1492. I suppose he knows about all this.
ฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
1493. The thing that bothered him most was the fact that…
สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
1494. What to do when you know the worst is coming?
จะทำอะไรได้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งเลวร้ายกำลังเกิดขึ้น?
1495. I've got something to tell you.
ฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกคุณ
1496. I couldn't help hearing.
มันช่วยไม่ได้ที่ฉันได้ยิน
1497. I want you to give me your word.
ฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
1498. Swear to me that you won't go looking for him.
สาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
1499. I need to talk to you in private.
ฉันต้องการพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัว
1500. No one's ever done it before.
ไม่เคยมีใครทำมันมาก่อน

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com