Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 23: ประโยคที่ 1101 - 1150

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

1101. But I've heard many things about it.
แต่ฉันได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับมัน
1102. They have very good memories about France.
พวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
1103. I can also speak some French.
ฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
1104. So it would be nice to get some practice.
ดังนั้นมันคงดีนะที่ได้ฝึกฝนบ้าง
1105. I've been to many countries, many places.
ฉันไปมาหลายประเทศ หลายสถานที่
1106. I've never been anywhere in the area of Asia.
ฉันยังไม่เคยไปที่ไหนในเอเชียมาก่อน
1107. I heard that the food there is really tasty.
ฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
1108. So I would like to visit there one day.
ดังนั้นฉันจึงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นสักวัน
1109. I used to work there.
ฉันเคยไปทำงานที่นั่น
1110. I'd like to go there.
ฉันอยากจะไปที่นั่น
1111. That's where I'd like to go.
นั่นคือที่ที่ฉันอยากจะไป
1112. I would like to have some more time to play music.
ฉันอยากมีเวลามากกว่านี้บ้างเพื่อเล่นดนตรี
1113. It would be nice to be a member of a club.
มันคงดีนะที่ได้เป็นสมาชิกของสโมสรสักแห่ง
1114. I'm self-employed so I have to work everyday.
ฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
1115. So I don't really have enough time for studying.
ดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
1116. Which is what I would really like to do.
ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆ
1117. I really wish I had more time to do that.
ฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
1118. I wish I had more time to read.
ฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
1119. I waste so much time on internet.
ฉันเสียเวลาไปมากกับอินเตอร์เน็ต
1120. I guess I shouldn't say that work is a waste of time.
ฉันคิดว่าฉันไม่ควรกล่าวว่างานนั่นเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเปล่า
1121. I do so many things and I keep so busy.
ฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
1122. I never have time to read.
ฉันไม่เคยมีเวลาอ่านหนังสือเลย
1123. I think that's quite boring really.
ฉันคิดว่านั่นค่อนข้างน่าเบื่อจริงๆ
1124. I think I would like to spend more time outside.
ฉันคิดว่าฉันอยากใช้เวลามากกว่านี้ข้างนอก
1125. I wish I had more time to just hang out with friends.
ฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
1126. On a rainy day, I just love to sleep in.
ในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
1127. Rainy days make me very sad and depressed.
ในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
1128. So most of the rainy day I stay at home.
ดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
1129. I try not to go outside.
ฉันพยายามไม่ออกไปข้างนอก
1130. I like being alone in my room and just looking outside.
ฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
1131. I just feel really good about rainy days.
ฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
1132. You can go for a walk in the rain.
คุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
1133. It can be quite romantic.
มันค่อนข้างโรแมนติกทีเดียว
1134. Am I good at saving money?
ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
1135. I don't think that I'm a good person.
ฉันไม่คิดว่าฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง
1136. I don't think that I'm good at saving money.
ฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
1137. Because I spent a lot.
เพราะว่าฉันใช้จ่ายเยอะมาก
1138. But I think I'm good at making money.
แต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
1139. Right now I'm not very good at it.
ตอนนี้ฉันไม่เก่งมันมากนักแล้วแหล่ะ
1140. I really need to learn how to save money better.
ฉันอยากเรียนรู้จริงๆ ถึงวิธีเก็บเงินได้มากกว่านี้
1141. I think I am quite good at saving money.
ฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
1142. I'm terrible at saving money.
ฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
1143. I don't spend too much money.
ฉันไม่ได้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
1144. I usually spend money faster than I can make it.
ฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
1145. I'm usually very easily bored with buying thing.
ฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
1146. I try to make really quick decisions.
ฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
1147. Shopping is definitely not a thing I like to do very often.
การชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
1148. I think TV can be good and bad.
ฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
1149. Violence and fighting should not be watched by children.
เด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้
1150. She has done so much for me.
เธอทำอะไรให้ฉันมากมายเหลือเกิน

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com