Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 22: ประโยคที่ 1051 - 1100

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

1051. I would be allowed to travel a lot.
ฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
1052. And I experience many different types of countries.
และได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
1053. You're a very creative person.
คุณเป็นคนที่สร้างสรรค์มากๆ
1054. I think I would spend half of the year in…
ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
1055. I have a lot of experiences in teaching.
ฉันมีประสบการณ์ในการสอนมากมาย
1056. I'm learning how to run my own business.
ฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
1057. I usually wear whatever is comfortable.
ฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
1058. I don't usually care about name brand.
ฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
1059. I just go with what looks best on me.
ฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
1060. I dress the way I like.
ฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
1061. I only visited there for about 2 weeks one time.
ฉันแค่ไปเยือนที่นั่นสองสัปดาห์ต่อครั้ง
1062. I love the nature around there.
ฉันชอบธรรมชาติแถวนั้น
1063. I really enjoy the people there.
ฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
1064. They're quite friendly.
พวกเขาค่อนข้างเป็นมิตร
1065. It taught me the value of money.
มันสอนให้ฉันรู้ถึงคุณค่าของเงิน
1066. I find it difficult to go to sleep early.
ฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
1067. I enjoyed it for awhile.
ฉันสนุกกับมันเพียงชั่วครู่
1068. I really enjoy going out.
ฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
1069. People are generally very nice to you.
ผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
1070. I usually spend a lot of time with…
ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
1071. I feel comfortable talking to her.
ฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
1072. She cares for me very much.
เธอใส่ใจฉันมาก
1073. I used to hang out with my friends all the time.
ฉันเคยออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ ตลอดเวลา
1074. I usually hang out with my family.
ฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
1075. I don't really go out much at all.
ฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
1076. I think that depends on the situation.
ฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
1077. I hang around with my best friends.
ฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
1078. I really like spending time with them.
ฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
1079. Who do I hang out with?
ใครที่ฉันออกไปเที่ยวด้วยงั้นหรือ?
1080. I do like to spend time with my parents.
ฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ของฉัน
1081. We share a common interest.
พวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
1082. We like to spend time with each other.
พวกเราชอบที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
1083. I'm very busy these days.
หลายวันนี้ฉันยุ่งมากๆ
1084. I don't have much free time.
ฉันไม่มีเวลาว่างมากนัก
1085. I usually stay home in my free time.
ฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
1086. I've learned how to cook up some simple food.
ฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
1087. I haven't changed a lot.
ฉันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
1088. You look exactly the same as you did.
คุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
1089. I don't think I've aged so much.
ฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
1090. Do you like the beach or the mountains better?
คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
1091. That would be my perfect day off.
นั่นคงจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของฉัน
1092. I don't usually eat a lot.
โดยปกติฉันทานไม่มาก
1093. I try really hard not to eat junk food.
ฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
1094. The junk food I tend to eat is potato chips.
อาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
1095. I try not to eat too much of it.
ฉันพยายามที่จะไม่ทานมันมากเท่าไหร่
1096. I used to eat more of it when I was younger.
ฉันเคยทานมันมากเมื่อตอนยังเด็กกว่านี้
1097. I enjoy junk food but I try not to eat too much of it.
ฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
1098. I've met a lot of people from there.
ฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
1099. One country I would like to visit is France.
ประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
1100. I've never been to France before.
ฉันไม่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อน

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com