กลุ่มที่ 18: ประโยคที่ 851 - 900

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

851. My feet are killing me.
ฉันปวดเท้ามากเลย
852. Don't act like you haven't done it before.
อย่าแสดงเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำมันมาก่อน
853. You know, you look so familiar.
รู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
854. I feel like I've seen you somewhere.
ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
855. I am not making excuses.
ฉันไม่ได้จะแก้ตัว
856. I refuse to believe it.
ฉันขอไม่เชื่อมัน
857. Are you sure this will work?
คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
858. I found out some interesting information.
ฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
859. It's not what you think.
มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
860. It's my turn. Let me see.
ถึงตาฉันแล้ว ขอฉันดูหน่อย
861. Do you think he's going to come?
คุณคิดว่าเขาจะมาไหม
862. Someone thinks he will.
บางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
863. Why are you still here?
ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
864. Get the children out of the plaza.
เอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
865. They should not have to see the things we do.
พวกเขาไม่ควรจะต้องเห็นสิ่งที่พวกเราทำ
866. Put me down. I want to see.
วางฉันลง ฉันอยากเห็น
867. Who are they? No idea.
พวกเขาเป็นใคร? ไม่ทราบ
868. You are getting too old for this.
คุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
869. Is she warm enough?
เธออบอุ่นพอไหม
870. She loves to hear your stories.
เธอชอบฟังเรื่องของคุณ
871. Soon she has no time for them.
ในไม่ช้าเธอก็จะไม่มีเวลาให้พวกมัน
872. I never tired of them. Why should she?
ฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
873. You promised me.
คุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
874. From now on we'll grow old together.
จากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
875. I have come to apologize.
ฉันมาเพื่อขอโทษ
876. You'll never be rid of me.
แกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
877. These men are now in the custody.
คนเหล่านี้ถูกจับแล้วตอนนี้
878. We are wasting time.
พวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
879. That's why we came.
นั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
880. Get him out of here.
พาเขาออกไปจากที่นี่
881. I understand exactly how you feel.
ฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
882. You have my word.
ฉันให้สัญญา
883. This is your first visit here.
นี่เป็นการมาเยือนที่นี่ครั้งแรกของคุณ
884. Where did you get that?
คุณได้สิ่งนั้นมาจากที่ไหน
885. It's none of your business.
มันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
886. You're in no condition to fight.
คุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะต่อสู้
887. Get out of my way.
หลีกทางฉันไป
888. When the pupil is ready, the master will appear.
เมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
889. Why are you so eager to help me?
ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
890. Where were you all these years?
คุณไปอยู่ที่ไหนมาตลอดหลายปีนี้
891. Do you remember him?
คุณจำเขาได้ไหม
892. There are too many complications for me.
มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเหลือเกินสำหรับฉัน
893. We are not going to spend much time talking.
พวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
894. You must find out what that is.
คุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
895. Do you know how to use that?
คุณทราบวิธีใช้มันไหม
896. It's going to take a lot of work.
คงจะต้องทำงานกันหนักน่าดู
897. Time for a drink.
ถึงเวลาดื่มแล้ว
898. Perfect. Do it again.
ดีเลิศ ทำมันอีก
899. You look better than ever.
คุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
900. I have no time to talk now.
ฉันไม่มีเวลาพูดคุยในตอนนี้