Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 13: ประโยคที่ 601 - 650

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

601. Thank you for being here.
ขอบคุณที่มาที่นี่
602. I just need him focused.
ฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
603. You better do what you're supposed to do.
คุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
604. But you should do the right thing.
แต่คุณควรทำสิ่งในที่ถูกต้อง
605. It's wonderful to see you again.
วิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
606. Did you and John have a good time?
คุณและจอห์นสนุกสนานดีไหม
607. How could you have missed that?
คุณพลาดมันไปได้อย่างไรนี่
608. I thought it would be impolite to correct you.
ฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
609. I suggest you say as little as possible.
ฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
610. We thought you should know.
พวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
611. What was going on?
เกิดอะไรขึ้นหรือ
612. You no longer work here.
คุณไม่ได้ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้ว
613. Is that really necessary?
นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
614. I'm going to take the chance without any fear.
ฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
615. Don't you think it's weird?
คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
616. We have time for one more question.
พวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
617. Do you think she should get a second chance?
คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
618. Who else knows about this?
มีใครอื่นบ้างที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
619. I know I didn't wake you.
ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณ
620. As a matter of fact you did.
จริงๆ แล้วคุณทำ(ปลุก)
621. I have a confession to make.
ฉันมีอะไรจะสารภาพ
622. You have any idea how long it takes for...?
คุณรู้ไหมว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่สำหรับ...
623. Make sure he takes his medicine.
ดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
624. There's good news and bad news.
มีข่าวดีและข่าวร้าย
625. You know how hard it is to…
คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนที่จะ...
626. What are we supposed to do now?
พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
627. How much time do we have?
พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
628. Less than ten minutes.
น้อยกว่าสิบนาที
629. You can discuss this on the way.
คุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
630. Everyone should remain calm.
ทุกคนควรอยู่ในความสงบ
631. But the important thing is not to panic.
แต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
632. He's trying to impress you.
เขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
633. You don't have a license.
คุณไม่มีใบขับขี่
634. You're not charming as you think you are.
คุณไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คุณคิดหรอก
635. That'd be cool.
นั่นเยี่ยมเลย
636. Pack up, we're going.
แพ็คกระเป๋า พวกเราจะไปแล้ว
637. Nice working with you.
ดีที่ได้ทำงานกับคุณ
638. You are nothing to me.
คุณไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับฉัน
639. I don't need anyone to take care of me.
ฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
640. What do you want me to do?
คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
641. I want you to leave with us.
ฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
642. He's not going to listen to me.
เขาจะไม่ฟังฉันหรอก
643. He thought I was having an affair.
เขาคิดว่าฉันมีชู้
644. Wait here. I'll be right back.
รอที่นี่ ฉันจะกลับมาในทันที
645. What the hell's he doing here?
เขามาทำบ้าๆ อะไรที่นี่
646. I don't have time for this.
ฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้นะ
647. Call them back immediately.
เรียกพวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้
648. What the hell's going on?
เกิดบ้าอะไรขึ้นนั่น
649. Please leave the building at once.
โปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
650. Guys, I don't feel so good.
พรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com