Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 11: ประโยคที่ 501 - 550

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

501. He's not in. May I take a message for him?
เขาไม่อยู่ จะฝากข้อความไว้ให้เขาไหมครับ
502. Yes, please.
ค่ะ ได้โปรดด้วย
503. I want to make a long distance call.
ฉันอยากจะโทรทางไกล
504. Would you tell him that I called?
คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
505. I must have dialed a wrong number.
ฉันต้องโทรเบอร์ผิดแน่
506. I couldn't get through.
ฉันต่อโทรศัพท์ไม่ได้เลย/ฉันโทรไม่ติดเลย
507. I have to hang up now.
ฉันต้องวางหูแล้วตอนนี้
508. Would you call back tomorrow?
คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
509. There's something wrong with the phone.
ต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับโทรศัพท์
510. I tried to call you, but the line was busy.
ฉันพยายามโทรหาคุณ แต่สายไม่ว่างเลย
511. I haven't heard from him for a long time.
ฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
512. You've got an express mail.
คุณได้รับจดหมายด่วน
513. To make it fast you can send a fax.
เพื่อให้เร็วขึ้นคุณสามารถส่งทางแฟกซ์ได้
514. I drop the letter into the mailbox.
ฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
515. It was a terrible experience.
มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
516. I can't even write this properly.
ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
517. What I want to say is that…
สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
518. I'd better stop asking questions.
ฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
519. Was it the best or the worst?
มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
520. Because it can't possibly have been both.
เพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
521. He tried his best to smile.
เขาพยายามอย่างที่สุดที่จะยิ้ม
522. He sat in his usual spot on the floor.
เขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
523. She walked me down the hill toward the village.
เธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
524. She could do things I couldn't do.
เธอสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่สามารถทำได้
525. What do you mean?
คุณหมายความว่าอย่างไร
526. You've been working all summer on that.
คุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
527. I can't wait to hear it.
ฉันแทบรอไม่ไหมที่จะฟังมัน
528. Don't worry, he'll be there.
อย่ากังวลเลยเขาจะไปที่นั่น
529. Have a good day.
ขอให้สนุกนะ
530. Just made it.
ก็แค่ทำมัน
531. I always do.
ฉันทำมันเสมอแหล่ะ
532. How's the weather?
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
533. Why not? Anything is possible.
ทำไมไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้ว
534. Sir, I need you to sign off on this.
ท่านครับ ผมอยากให้ท่านเซ็นต์ชื่อตรงนี้
535. You're a public figure.
คุณเป็นบุคคลสาธารณะ
536. Whose side are you on?
คุณอยู่ฝ่ายไหนกัน
537. If there's anything you need, please call me.
ถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
538. We'll call you if we need you.
เราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
539. Can you look at me for a minute?
คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
540. I'm going to be late. I'll call you later.
ฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
541. Can I just ask you one question?
ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
542. John, do me a favor?
จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
543. I'm in a rush.
ฉันกำลังรีบอยู่
544. Please tell me you're kidding.
โปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
545. Don't do this to me.
อย่าทำอย่างนี้กับฉัน
546. What am I suppose to tell him this time?
ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
547. Tell somebody who believe you.
บอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
548. I'm not saying a word.
ฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย
549. You know, it happens sometimes.
คุณรู้ไหม มันเกิดขึ้นบางครั้งเหมือนกัน
550. I never want to do that again.
ฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com