Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 10: ประโยคที่ 451 - 500

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

451. She'll come to live with me for some days.
เธอจะมาอยู่กับฉันช่วงหนึ่ง
452. She doesn't have much experience.
เธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
453. You two don't have much contact.
คุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
454. We should try to contact more.
พวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
455. What do you want to do after graduation?
คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
456. I'll further my study.
ฉันจะเรียนต่อ
457. Have you heard the weather forecast?
คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
458. No, what does it say?
ไม่ เขาว่าไงมั่ง
459. How are you feeling today?
คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
460. I don't feel very well.
ฉันรู้สึกไม่สบาย
461. He's got a bad headache.
เขาปวดศีรษะมาก
462. My fever is gone.
ไข้ฉันหายแล้ว/ฉันหายไข้แล้ว
463. What's the matter with you?
เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ
464. I've got a pain in my back.
ฉันปวดหลัง
465. It really hurts.
มันเจ็บจริงๆ
466. It's bleeding.
มันเลือดออก
467. You'd better see a doctor about that cut.
คุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
468. Take two pills and have a good rest.
ทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
469. I hope you'll be well soon.
ฉันหวังว่าคุณจะหายในไม่ช้านี้
470. I cooked breakfast for the family.
ฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
471. I buy some food on my way home.
ฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
472. I suppose he was sick.
ฉันคิดว่าเขาป่วย
473. Do you really want to know what I think?
คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
474. Please give me your advice.
โปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
475. I want to hear your opinion.
ฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
476. It's really hard to make a decision.
มันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
477. How did you get there?
คุณไปที่นั่นได้อย่างไร
478. I got there by plane.
ฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
479. How did you like it?
คุณชอบมันยังไงบ้าง
480. It's fantastic.
มันยอดเยี่ยม
481. I suppose I can finish the project next year.
ฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
482. Why did you go there?
คุณไปที่นั่นทำไม
483. I went there on business.
ฉันไปทำธุระที่นั่น
484. And do you have friends there?
และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
485. Yes, a lot of friends.
ใช่ฉันมีเพื่อนมาก
486. You must have enjoyed yourself.
คุณต้องสนุกกับตัวเองมั่ง
487. Will you go shopping with me?
คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
488. Here's your change.
นี่เงินทอนของคุณ
489. Do you have any more color?
คุณมีสีอื่นๆ อีกไหม
490. Can I pay for check or credit card?
ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
491. Sorry, we only take cash.
เสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
492. I'd like to make an appointment with…
ฉันอยากจะนัดกับ...
493. Please call me before you come.
โปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
494. I have to change my appointment from…
ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
495. What's your trouble?
คุณมีปัญหาอะไรหรือ
496. Is it serious?
มันแย่มากไหม
497. Do I need to be hospitalized?
ฉันจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไหม
498. You have to be operated on.
คุณต้องทำการผ่าตัด
499. May I speak to him?
ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
500. Just a moment. Hold on.
รอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com