Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 8: ประโยคที่ 351 - 400

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

351. He wanted to find a job.
เขาต้องการหางานทำ
352. He wanted to talk to his boss.
เขาต้องการพูดกับเจ้านาย
353. He went to the post office.
เขาไปที่ที่ทำการไปรษณีย์
354. I am too busy to talk today.
วันนี้ฉันยุ่งเกินกว่าที่จะพูดคุย
355. I bought a blue car today.
วันนี้ฉันซื้อรถคันสีฟ้า
356. I came to New York today for my interview.
ฉันมาที่นิวยอร์กเพื่อสัมภาษณ์วันนี้
357. I drive a blue car to work.
ฉันขับรถคันสีฟ้าไปทำงาน
358. I have three children.
ฉันมีลูก 3 คน
359. It is a good job to start with.
มันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
360. She cooks for her friends.
เธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
361. She needs to buy some new clothes.
เธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
362. She wants to live near her brother.
เธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
363. They buy many things at the store.
พวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
364. They live together in a big house.
พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังใหญ่
365. They work well together.
พวกเขาทำงานเข้าขากันดี
366. You drink too much coffee.
คุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
367. We have a very clean house.
พวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
368. We are very smart to learn this.
พวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
369. See you later. Keep in touch.
แล้วเจอกันนะ ไว้ติดต่อกันอีกนะ
370. I used to take a walk in the early morning.
ฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
371. He used to live in my neighborhood.
เขาเคยอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับฉัน
372. Did you use to go fishing with friends?
คุณเคยไปตกปลากับเพื่อนๆ ไหม
373. We have known each other for 6 years.
พวกเรารู้จักกันมา 6 ปีแล้ว
374. It has been a long time since I last came here.
มันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
375. They've been working on this project since last year.
พวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
376. The movie began as soon as we got there.
หนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
377. When I arrived at the station, the train had already left.
รถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
378. Can you do me a favor, please?
คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
379. Could you tell me something about...?
คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
380. Let's take a break, you look tired.
หยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
381. Please give my best regards to your family.
โปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
382. I am on your side.
ฉันอยู่ข้างคุณ
383. You are kidding me?
เธอล้อฉันเล่นใช่ไหม
384. Practice makes perfect.
การฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
385. Never give up!
อย่าได้ยอมแพ้
386. That's a good idea.
นั่นเป็นความคิดที่ดี
387. It doesn't make sense.
มันฟังไม่ขึ้นเลย
388. Don't let chances pass by.
อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
389. I agree with your opinion.
ฉันเห็นด้วยกับความคิดของคุณ
390. I have heard its name for many times.
ฉันได้ยินชื่อมันมาหลายครั้งแล้ว
391. Action speaks louder than word.
การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
392. Thanks for your encouragement.
ขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
393. I'm sure I will do the work to the best of my ability.
ฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
394. We must take action before it is too late.
พวกเราต้องดำเนินการก่อนที่มันจะสาย
395. What's your favorite dish?
อาหารจานไหนที่คุณชอบ
396. The more you speak, the better you master it.
ยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
397. What will you do for relaxation this holiday?
คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
398. How can I get in touch with you?
ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร
399. It's a long story, I will tell you later.
เรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
400. I graduated three years ago.
ฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com