Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 7: ประโยคที่ 301 - 350

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

301. I'm two years younger than my sister.
ฉันอายุอ่อนกว่าพี่สาวฉันสองปี
302. My elder sister is one year older than me.
พี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
303. He is the youngest in the family.
เขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
304. He looks much younger than he is.
เขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
305. I came here when I was 20.
ฉันมาที่นี่ตอนอายุ 20 ปี
306. I started school at the age of 6.
ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
307. My mother is over 60 years old.
แม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
308. Most of them are less than 30.
พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
309. I guess he's about 30.
ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
310. She's going to be 40 next month.
เธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
311. They'll have a party for their 10th wedding anniversary.
พวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
312. He's still a boy after all.
อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
313. When do you get up everyday?
คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
314. I usually get up at 8 o'clock.
ฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
315. Where do you have your lunch?
คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
316. I have my lunch in a snack bar nearby.
ฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
317. What did you have for lunch?
คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
318. What do you do at work?
คุณทำอะไรบ้างในที่ทำงาน
319. I answer telephone and do some typing.
ฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
320. What time do you finish your work?
คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
321. At 6 o'clock sharp.
6 โมงตรง
322. What do you do in your spare time?
คุณทำอะไรในยามว่าง
323. I like listening to pop music.
ฉันชอบฟังเพลงป๊อบ
324. When did you get up yesterday morning?
เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
325. I woke up at 7 and got up right away.
ฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
326. I heard the clock, but I didn't get up until 9.
ฉันได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่ไม่ได้ลุกขึ้นจนถึง 9 โมง
327. I hurried to my office.
ฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
328. I had my breakfast on the way.
ฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
329. I was 5 minutes late.
ฉันมาสายไป 5 นาที
330. I had lunch with a friend of mine.
ฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
331. I finished my work at 6 pm.
ฉันทำงานเสร็จตอน 6 โมงเย็น
332. I stayed and did some extra work.
ฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
333. The TV programs were really boring.
รายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
334. So I went to bed very early.
ดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
335. I didn't sleep well.
ฉันหลับไม่สนิทนัก
336. It's been a whole year since I last saw you.
เกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
337. How have you been these day?
คุณสบายดีไหม
338. Not too bad.
ก็ไม่เลวนัก
339. But you sound so sad.
แต่คุณฟังดูเศร้ามาก
340. Yes, I lost my cat yesterday.
ใช่ฉันทำแมวหายเมื่อวานนี้
341. Oh, I'm sorry to hear that.
โอ เสียใจด้วยที่ทราบ
342. Have you seen Kate lately?
คุณได้เจอเคทเมื่อไม่นานมานี้ไหม
343. No, I have no contact with her.
ไม่ ฉันไม่ได้ติดต่อกับเธอเลย
344. I heard she got married last week.
ฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
345. Oh, how nice.
โอ ดีจัง
346. Sorry, I've got to go now.
ขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
347. I am always tired after work.
ฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
348. Can you come to my office tomorrow morning?
คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
349. The important thing is to use it.
สิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
350. He knows how to ride a bike.
เขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com