Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 6: ประโยคที่ 251 - 300

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

251. May I have your name?
ขอชื่อคุณหน่อยได้ไหม
252. Just call me Tom.
เรียกฉันว่าทอมก็พอ
253. Who is the lady in white?
ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
254. Could you introduce me to her?
คุณช่วยแนะนำฉันกับเธอหน่อยได้ไหม
255. Let me introduce my friend to you.
ขอฉันแนะนำเพื่อนของฉันกับคุณหน่อย
256. Let me introduce myself.
ขอฉันแนะนำตัวเองหน่อย
257. What day is it today?
วันนี้คือวันอะไร
258. It's Monday today.
วันนี้คือวันจันทร์
259. What's the date today?
วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
260. It's January the 15th, 2010.
วันนี้คือวันที่ 15 มกราคม 2010
261. What will you do during this weekend?
คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
262. Does the shop open at 9am on weekdays?
ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
263. It opens at 8 am on weekdays.
มันเปิดเวลา 8 นาฬิกาในวันทำงาน
264. But at 9 am on weekends.
แต่เปิดในเวลา 9 นาฬิกา ในวันหยุดสุดสัปดาห์
265. It's been five years since I last saw you.
เป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
266. Do you have any brothers or sisters?
คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
267. No, I'm a single son.
ไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
268. My watch is five minutes fast.
นาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
269. We must arrive there on time.
พวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
270. There are only two minutes left.
มีเวลาเหลือแค่ 2 นาที
271. The flight is delayed.
เที่ยวบินนั่นเลื่อนเวลาออกไป
272. The meeting is put off.
การประชุมเลื่อนออกไป
273. When were you born?
คุณเกิดเมื่อไหร่
274. I was born on August 19th, 1969.
ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
275. Do you know the exact date?
คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
276. I’ll be back in 5 days.
ฉันจะกลับมาในอีก 5 วัน
277. Hello. Can I see Mr Green?
สวัสดีครับ ขอพบคุณกรีนได้ไหม
278. Do you have an appointment?
คุณนัดไว้หรือเปล่า
279. Sorry I don't.
ขอโทษครับไม่ได้นัด
280. Yes, at 3 pm.
ใช่ครับ เวลา บ่าย 3 โมง
281. Can you finish your work ahead of time?
คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
282. Sorry Mr Green can't see you now.
ขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
283. He's on the phone.
เขากำลังโทรศัพท์อยู่
284. Would you wait here for a minute?
คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
285. Would you like something to drink?
คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
286. Mr Green, Mr Smith is here.
คุณกรีน คุณสมิทอยู่ที่นี่แล้ว
287. You may go in now.
คุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
288. How have you been these years?
คุณเป็นอย่างไรบ้างหลายปีมานี้
289. You've changed little.
คุณเปลี่ยนไปเล็กน้อย
290. Do you still remember that Christmas?
คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
291. How long have you studied English?
คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
292. He speaks English fluently.
คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
293. You speak English pretty well.
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
294. My native language is Thai.
ภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
295. I have some difficulty in expressing myself.
ฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
296. Your pronunciation is excellent.
การออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
297. How can I improve my spoken English?
ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
298. What will you do this weekend?
คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
299. Do you like travelling?
คุณชอบการเดินทางท่องเที่ยวไหม
300. Yes, I like it a great deal.
ใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว

 

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com