Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

กลุ่มที่ 5: ประโยคที่ 201 - 250

 

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ กลับหน้าหลัก  คลิก

+++

 

201. Let her leave.
ปล่อยเธอไป
202. I have no idea how to open this.
ฉันไม่ทราบวิธีเปิดสิ่งนี้
203. It is I who am sorry. This is my fault.
เป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
204. I'll tell him in person.
ฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
205. Are you with me or against me?
คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
206. I must see you immediately.
ฉันต้องพบคุณเดี๋ยวนี้
207. Who is this? Do you know what time is it?
ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
208. I have something you need to see.
ฉันมีบางสิ่งที่คุณต้องดู
209. I can't discuss it on the phone.
ฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
210. I tried to tell you before.
ฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
211. How did you find me?
คุณหาฉันเจอได้อย่างไร
212. He tried to gather his thoughts.
เขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
213. We'll be there in an hour.
พวกเราจะไปที่นั่นในอีก 1 ชั่วโมง
214. I'm embarrassed to admit that I've never heard of it.
ฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
215. How do you all communicate?
พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
216. How did you know my name?
คุณทราบชื่อฉันได้อย่างไร
217. It was no use.
มันไม่มีประโยชน์
218. I'm a little late.
ฉันสายนิดหน่อย
219. I got your message. What's up?
ฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
220. I can't ask you out for breakfast?
ฉันไม่สามารถชวนคุณออกมาทานข้าวเช้าได้หรือไง
221. How are things with you?
คุณสบายดีไหม
222. She is obviously a busy woman.
เธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
223. He called me about a half hour ago.
เขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
224. He is impressed with your work.
เขาประทับใจกับงานของคุณ
225. So what did he want?
ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
226. I obviously can't refuse him.
ฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
227. What do you recommend I do?
คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
228. I still can't believe it.
ฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
229. There's really no need to.
มันไม่จำเป็นจริงๆ
230. I've got limited time here.
ฉันมีเวลาจำกัดที่นี่
231. So let's get to business.
งั้นมาเข้าเรื่องธุรกิจกันเถอะ
232. That's actually what he said.
นั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
233. He is indeed a dangerous man.
เขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
234. Are you kidding?
คุณล้อเล่นใช่ไหม
235. I've heard nothing about it.
ฉันไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันเลย
236. Let's take a walk, shall we?
ไปเดินเล่นกันดีไหม
237. I'll speak to you shortly.
ฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
238. Any questions before we go?
มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
239. You look nice this morning.
คุณดูดีมากเช้านี้
240. I'd like you to organize a meeting for me.
ผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
241. Hi, I can hear you perfectly.
ไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
242. I'm in the car right now.
ฉันอยู่ในรถตอนนี้
243. I need you to pick me up and drop me off at…
ฉันอยากให้คุณมารับฉันและส่งฉันลงที่...
244. Are you on the street? It sounds so loud.
คุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
245. That's all for today!
เท่านี้แหล่ะวันนี้
246. Do you know where I put my glasses?
คุณทราบไหมว่าฉันวางแว่นตาไว้ที่ไหน
247. Are those books all yours?
หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
248. Who is the guy over there?
ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
249. I really don't know.
ฉันไม่ทราบจริงๆ
250. I have no idea about it.
ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับมัน

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com