Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่าน - ฝึกแปล ทีละประโยค (5,000 ประโยค)

สวัสดีครับ

      ถ้าเราใช้วิธีฟิต reading skill  โดยการอ่านภาษาอังกฤษและดูคำแปลภาษาไทยที่คนอื่นแปลไว้ให้แล้ว 

      เราอาจจะรู้เรื่องเร็ว  แต่เราก็เรียนรู้ช้า  เพราะไม่ได้ฝึกแปลเอง  

      มันคล้าย ๆ กับออกกำลังกายโดยการเดินลงเขา แม้จะสบายไม่เหนื่อยและเดินถึงเร็ว แต่มันคือการเดินย้อนกลับที่เก่า ซึ่งไม่ได้ก้าวหน้ากว่าเดิม

      แบบฝึกหัดพัฒนา reading skill ในหน้านี้ ก็คล้ายกับการเดินขึ้นเขา มันอาจจะเหนื่อยและถึงช้า แต่แข้งขาของเราจะเข้มแข็ง และเรี่ยวแรงก็จะมากขึ้น

      เมื่ออ่านแต่ละประโยค ขอให้ท่านพยายามทำความเข้าใจ  พยายามแปล  พยายามตีความ  พยายามเดา จนเต็มที่เสียก่อน

      และหลังจากนั้นถ้าต้องการดูคำแปล จึงค่อยไฮไลท์ดู  หรือถ้าแปลเองได้ก็ไม่ต้องดู

      อย่าดูคำแปล  ก่อนที่จะแปลเอง

      ถ้าเป้าหมายของเราคือยอดเขา ก็เป็นธรรมดาที่ต้องเหนื่อยบ้างเพราะออกแรงเดินขึ้น  ต้านแรงโน้มถ่วงของโลก

      ถ้าเป้าหมายของเราคือการอ่านเก่งกว่าเดิม ก็เป็นธรรมดาที่ต้องเหนื่อยบ้างเพราะใช้สมองออกแรงอ่าน

      แต่มันก็คุ้มค่า เพราะเราจะได้ไม่ต้องพูดประโยคนี้ไปทั้งชีวิต ภาษาอังกฤษของฉันไม่ค่อยแข็งแรง

 ขอแนะนำ

 ติดตั้ง add-on เพื่ออ่านประโยคภาษาอังกฤษ ในหน้าเว็บ

เพื่อฝึกฟัง และ ฝึกพูดตาม

 ฝึกอ่าน – ฝึกแปล ทีละประโยค

♥ ขอขอบคุณคุณเวียงคำอย่างมากครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูล 

→ คลิก บล็อก 20 English Sentences a Day !

ประโยคชุดนี้มีทั้งหมด 5,000 ประโยค,  ผมจะค่อย ๆ จัดทำเป็นกลุ่ม ๆ, จนครบทั้งหมด 100 กลุ่ม ๆ  ละ 50 ประโยค

ขอเชิญท่านคลิกเข้าไปศึกษาได้ตามอัธยาศัยครับ

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17  18  19
 20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
 91  92  93  94  95  96  97  98 -100  จะตาม  มา ครับ 
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com