Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย 60 ชุด ๆ ละ 1 วัน

60settospeak

สวัสดีครับ

ที่ลิงก์นี้

http://www.english-for-students.com/Frequently-Used-Sentences.html

       เขารวบรวมประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อย ซึ่งชาวต่างชาติสามารถใช้ฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 60 ชุด ๆ ละ 1 วัน  โดยในชุดแรก ๆ จะสั้นกว่า ง่ายกว่า ส่วนชุดหลัง ๆ จะยาวขึ้นและยากขึ้น  จึงควรฝึกไปตามลำดับ  ไม่ควรข้าม ในวันหนึ่ง ๆ ให้ฝึกพูดซ้ำไปซ้ำมาจนชำนาญ พูดได้คล่อง จดจำได้โดยไม่ต้องดูบท และตามความเห็นส่วนตัวของผม  ในชุดหนึ่ง ๆ ถ้าฝึกวันเดียวยังพูดไม่คล่อง ก็เพิ่มเป็นฝึก 2 วันก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไปเร็ว ๆ

       แต่เมื่อมาดูประโยคที่เว็บจัดไว้ให้เราฝึกพูด  ผมรู้สึกว่ามันไม่ชวนให้น่าฝึกตามเอาเสียเลย  ผมจึงหา add-on มาให้ท่านติดตั้ง เพื่อให้ add-on มันอ่านออกเสียงประโยคและท่านก็ฝึกพูดตามไปทีละประโยค ๆ, ประโยคไหนยังฟังไม่ชัด ก็ฟังซ้ำ  พูดซ้ำ  จะซ้ำสักกี่เที่ยวก็ได้ ตามspeed ของแต่ละคนซึ่งคงเร็วไม่เท่ากัน   ถ้าทำอย่างนี้ผมเชื่อว่า คงจะชวนให้น่าฝึกตามมากขึ้นอีกเยอะ

      ♥ เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านติดตั้ง add-on เสียก่อน

[1] add-on สำหรับ browser Google Chrome อันนี้ดีที่สุดในความเห็นของผม เป็นเสียงผู้หญิง

การติดตั้ง: ให้เปิด browser Google Chrome  ขึ้นมาก่อน และคลิกลิงก์นี้

https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-speak/diagnfimeecdcecjpnkjgbnlelkclcpj

เมื่อคลิกติดตั้งเสร็จ ตอนใช้ก็เพียงไฮไลท์ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการฝึกพูด, คลิกขวา และคลิก Read the selected text

[2] add-on สำหรับ browser Firefox อันนี้เป็นเสียงผู้ชาย (ผมรู้สึกว่าสู้เสียงผู้หญิงที่ใช้ผ่าน Google Chrome ไม่ได้)

การติดตั้ง: ให้เปิด browser Firefox ขึ้นมาก่อน และคลิกลิงก์นี้

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxvox/?src=search

เมื่อคลิกติดตั้งเสร็จ ตอนใช้ก็เพียงไฮไลท์ประโยคและกด F9, หรือไฮไลท์, คลิกขวา และคลิก FoxVox และคลิก Speak  Selected Text

       ♥ ท่านผู้อ่านครับ อย่างที่ผมแนะไว้หลายครั้งแล้ว  การจะพูดภาษาอังกฤษได้  เราต้องได้พูด ไม่ใช่เอาแต่ฟังคำแนะนำ, หรือฟังคำอธิบายในการฝึกพูด แต่ไม่เคยฝึกพูดโดยเปล่งเสียงออกจากปากของตัวเองสักที ก็ขอแนะนำให้ท่านลองฝึกพูดกับประโยค 60 ชุดนี่แหละครับ

       ♥ สำหรับ add-on ที่ติดตั้งไว้แล้วนี้ ท่านสามารถไฮไลท์เพื่อคลิกฟังการอ่านภาษาอังกฤษใด ๆ ก็ได้ในทุกหน้าเว็บ  เช่น เมื่อเข้าไปที่เว็บข่าว หรือเว็บ story ภาษาอังกฤษ  ท่านก็สามารถคลิกให้ add-on อ่านออกเสียง   และท่านก็อ่านตามไปพร้อมกัน ก็จะได้ทั้งฝึกอ่านและฝึกฟังไปในคราวเดียว หรือถ้ามันยาก ท่านจะฝึกอ่านทำความเข้าใจให้ทะลุเสียก่อน   แล้วจึงค่อยลากไฮไลท์เพื่อฝึกฟัง   ก็ได้ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com