ลองทำ TOEIC listening test ก่อนไป test จริง ที่นี่

http://www.smartcom.vn/test/checkin.php

TOEIC Test