รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง

Idioms-and-Phrases-for-conversation

http://www.mylearnville.com/top-100-idioms-phrases/

 หรือ คลิกที่นี่