Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ประโยคที่ใช้พูดบ่อยเมื่อรับโทรศัพท์ในสำนักงาน หรือโทรเข้าไปติดต่องาน

สวัสดีครับ

       ถ้าเราทำงานในแผนกใดแผนกหนึ่งในสำนักงาน เมื่อมีคนโทรศัพท์เข้ามาและเขาต้องการพูดกับคนใดคนหนึ่ง เมื่อได้คุยกันก็หมดหน้าที่ของคนที่รับโทรศัพท์  แต่ถ้ายังไม่ได้คุยกัน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า  เขาไม่อยู่ หรือติดธุระ ติดประชุม หรือเพราะเหตุใดก็ตาม ก็อาจจะมีการบันทึกข้อความไว้ให้เขา, นัดแนะให้เขาโทรกลับ หรือให้โทรมาใหม่ หรืออะไรก็ตาม และประโยคพื้นฐาน สั้น ๆ ง่าย ๆ พวกนี้แหละครับ ที่ควรจดจำ  เพราะเราสามารถดึงออกมาใช้ได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องคิดเอง ไม่ว่าเราจะเป็นคนรับโทรศัพท์ในสำนักงาน หรือคนที่โทรเข้าไปติดต่องานก็ตาม

       ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งของสำนักพิมพ์ Longman ชื่อ Telephoning หน้าปกตามภาพข้างล่างนี้

Kay Bruce. Telephoning

เชิญดาวน์โหลด คลิก

       ที่ท้ายเล่ม มี Glossary รวบรวม ประโยคที่ใช้พูดบ่อยเมื่อรับโทรศัพท์ในสำนักงาน หรือโทรเข้าไปติดต่องาน  ผมเห็นว่า คนแต่งเขารวมรวมไว้ดีมาก  จึงตัดมาเฉพาะหน้านี้ และแปลสั้น ๆ เป็นภาษาไทยแนบไว้ให้ 

       คลิก

       หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com