Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์สำคัญที่ต้องใช้บ่อยในประโยคสนทนา – อธิบายโดย ดิก ออกซฟอร์ด อังกฤษ-ไทย (ดาวน์โหลด ebook)

oxfordDICT

ถ้าต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่ม (1084 หน้า) → คลิกที่นี่

สวัสดีครับ

       ท่านผู้อ่านเคยสังเกตไหมครับ  ดิกอังกฤษคุณภาพดียี่ห้อดัง ๆ ที่หนาเกือบหรือกว่าพันหน้านั้น เขามักจะมีหน้าพิเศษแทรกไว้ที่กลางหรือท้ายเล่ม หรืออาจจะกระจายทั่วไปทั้งเล่ม  หน้าพิเศษนี้เขาจะหยิบคำศัพท์บางคำหรือบางกลุ่มที่เขาเห็นว่า จำเป็น น่าสนใจ หรือควรทราบมาอธิบายเพิ่มเติม บางครั้งก็แทรกรูปสีให้สะดุดตา  ผมเองให้ความสนใจกับหน้าพวกนี้เป็นพิเศษ เพราะเขามักจะอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจและจำง่าย

       ที่พจนานุกรมออกซฟอร์ด-ริเวอร์ บุ๊คส์ อังกฤษ-ไทย (Oxford River Books English-Thai Dictionary) เขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน โดยจากทั้งหมด 1079 หน้า มีหน้าอธิบายอย่างนี้อยู่ประมาณ 40 หน้า ซึ่งผมได้รวบมาทั้งหมดให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา โดยทำเป็น ebook พร้อม bookmark ให้คลิกดูง่าย ๆ  มีทั้งหมด 31 หัวข้อ ตามข้างล่างนี้

 1. Age – อายุ
 2. Apologizing - การขอโทษ
 3. Area - พื้นที่
 4. As - ตาม, ดังที่, เหมือน
 5. At - ที่, ตอน
 6. The Body - ร่างกาย
 7. The Clock - นาฬิกา
 8. Points of the compass - ทิศบนเข็มทิศ
 9. Dates - วันที่
 10. Days of the week - วันในสัปดาห์
 11. Distance - ระยะทาง
 12. For - สำหรับ, เพื่อ
 13. Greetings - คำอวยพร
 14. Height and depth - ความสูงและความลึก
 15. Illnesses, aches and pains - การเจ็บป่วย, อาการปวด
 16. Jobs - งาน
 17. Length and width - ความยาวและความกว้าง
 18. Letter-writing - การเขียนจดหมาย
 19. May / might - อาจจะ
 20. Money - เงินตรา
 21. Numbers - ตัวเลข
 22. Ordinal numbers - ตัวเลขแสดงลำดับ
 23. Seasons - ฤดู
 24. Should - คงจะ, ควรจะ
 25. Speed - ความเร็ว
 26. Temperature - อุณหภูมิ
 27. Volume - ปริมาตรชั่งตวงวัด
 28. Asking the way - การถามทาง
 29. Weight  - น้ำหนัก
 30. Useful phrases - วลีสำหรับโอกาสต่าง (เฉพาะหัวข้อนี้ มี 19 หัวข้อย่อย มีประโยชน์มาก ๆ ครับ)
 31. กริยา 3 ช่อง รูปที่ไม่เป็นไปตามกฎ

       ที่ผมชอบใจเป็นพิเศษก็คือ เขามีประโยคตัวอย่าง (อังกฤษแปลไทย) ที่ใช้ในการพูดบอกเล่าหรือสนทนา ตามหัวข้อนั้น ๆ และหัวข้อพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งนั้น ผมจึงขอแนะนำเป็นพิเศษให้ท่านคลิกเข้าไปศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์เยอะทีเดียวครับ

คลิกดาวน์โหลด ที่นี่ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com