Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวมประวัติพระสงฆ์ไทยผู้ทรงศีลทรงธรรม ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ไว้ที่นี่

 pra

สวัสดีครับ   

       การอ่านหนังสือธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผ่านการอธิบายโดยพระสงฆ์แท้ ย่อมเป็นมงคลต่อชีวิตแน่นอน

แต่วันนี้ผมได้รวบรวมเว็บไซต์ ที่รวบรวมประวัติของพระสงฆ์แท้เหล่านั้น มาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับ

1.พระสงฆ์แท้หลายรูปของไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ท่านไม่ค่อยได้เทศน์ เพราะเทศน์ไม่เก่ง แต่ประวัติของท่านนั้นเมื่ออ่านแล้วกลับเป็นคำสอนที่ให้แรงบันดาลใจอันวิเศษ หรือบางรูปท่านก็สอนไว้เหมือนกัน แต่เทคโนโลยีในอดีตไม่สามารถเก็บหรือบันทึกคำสอนของท่านไว้ได้ ที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงประวัติของท่าน ... ประวัติที่เป็นเสมือนคำสอนอันน่าศึกษา

2.ผมพยายามรวบรวมหลายเว็บที่รวบรวมประวัติของหลายรูปไว้ด้วยกัน มีความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ ประวัติของบางท่านไม่ได้ถูกบันทึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะ บางทีก็เป็นคำบอกเล่าของลูกศิษย์ ผู้ใกล้ชิด หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรงกับท่าน เพราะฉะนั้นข้อมูล ความเห็น การตีความ การรวบรวมปะติดปะต่อประวัติ ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง การอ่านจากหลายแหล่งจึงน่าจะเป็นเรื่องดี แต่บางรูปท่านก็เล่าประวัติไว้เอง ถ้าอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นสำหรับคนรุ่นหลังที่จะศึกษา

3.มีเรื่องหนึ่งที่ผมขออนุญาตแสดงความเห็นไว้ในที่นี้ คือในสังคมไทย บางคนอาจจะรู้สึกว่า พระที่ปฏิบัติและสั่งสอนธรรม กับพระเกจิซึ่งมีเครื่องรางของขลังแจกจ่าย (เช่า/ซื้อ/จำหน่าย) เป็นพระสองกลุ่มที่แตกต่างกันเด็ดขาด ผมอยากจะบอกว่า เราน่าจะสลัดความรู้สึกนี้ออกไปชั่วคราวก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์สมัยก่อนที่วัตถุมงคลของท่านยังมิได้ถูกการพาณิชย์ขย้ำจนเสียหาย เพราะฉะนั้นประวัติ ตัวอย่างการใช้ชีวิต และเครื่องรางของท่าน จึงเกื้อกูลสังคมไทยตามกาละและเทศะอันเหมาะสม และเราคนรุ่นปัจจุบันก็สามารถศึกษาประวัติของท่านได้อย่างรู้คุณเพราะเหตุผลนี้

       เอาละครับ ขอเชิญท่านเข้าไปศึกษาในเว็บข้างล่างนี้ได้ตามอัธยาศัยครับ

เว็บ

  1. http://www.dhammajak.net :  สายอรัญวาสี • สายคามวาสี •  แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา, อาจารย์ 
  2. http://www.dhammathai.org/monk/thaimonk.php
  3. http://www.dharma-gateway.com/ :  อาจารย์ สายพระป่า •  อาจารย์ สายพระบ้าน (เมื่อเข้าไปแล้ว, คลิก ตัว ก ข ค...ซึ่งเป็นตัวแรกของชื่อพระ)
  4. http://www.dhammataankusoljit.org/: • พระอาจารย์ในประเทศไทย  •  พระอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  5. https://dhamma.mthai.com/history-monks
  6. https://www.phuttha.com/พระสงฆ์/สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์
  7. http://www.kammatan.com/board/index.php?board=18.0
  8. http://www.tumsrivichai.com/ประวัติพระวิปัสสนาจารย์

คลิป

หนังสือให้ดาวน์โหลด (ไฟล์ pdf)

พิพัฒน์ (Review:18 July 2018)

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com