ทั้ง 12 เดือน, stress ที่พยางค์ไหน, มาทบทวนกันอีกครั้ง

January  

 • February  
 • March  
 • April  
 • May  
 • June  
 • July  
 • August 
 • September  
 • October  
 • November  
 • December  

และดู 3 คลิปนี้ เรียงจากสั้นสุด ไปยาวสุด ข้างล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=0Vw9El_5-J0

https://www.youtube.com/watch?v=OUjnPRgZKl0

https://www.youtube.com/watch?v=ftykW5DdnUw