Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

รวบรวมเว็บพื้นฐาน เพื่อการฝึก Reading- Listening

 vianet

สวัสดีครับ

       ภาษาอังกฤษมี 4 ทักษะ คือ อ่าน ฟัง พูด เขียน, อ่านกับฟังนั้นเป็นการฝึกเข้า คือ เข้าทางตาและทางหู ส่วนพูดกับเขียนนั้นคือการฝึกออก คือ ออกทางปากและทางมือ

       การอ่านนั้นมีประโยชน์มากต่ออีก 3 อย่างที่เหลือ เพราะถ้าอ่านเก่ง อ่านคล่อง ก็จะช่วยเสริมให้ฟังเก่ง พูดเก่ง เขียนเก่ง ตามไปด้วย

       สำหรับผม การฝึกอ่านมีหลักง่าย ๆ 3 ข้อ คือ

(1) อ่านทุกวัน

(2) เริ่มอ่านเรื่องที่สบาย ๆ อย่าหนักเกินไป เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ เราจะรู้เองว่าเราควรขยับเนื้อหาให้ยากขึ้นแค่ไหนอย่างไร

(3) เลือกอ่านเรื่องที่ชอบหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น

      โดยทั่วไปถ้าเราไม่มีเรื่องที่เจาะจงสนใจเป็นพิเศษ ก็มีเนื้อหา 2 ประเภทที่ผมขอแนะให้ท่านฝึกอ่าน

ประเภทที่ 1: ฝึกอ่านข่าว ขอแนะนำให้เข้าไปฝึกที่เว็บข้างล่างนี้

ประเภทที่ 2: ฝึกอ่าน story ขอแนะนำให้เข้าไปฝึกที่เว็บข้างล่างนี้

เว็บที่ให้ไว้นี้

  • (1)มีเนื้อเรื่องหลายระดับ ง่าย-ยาก ให้เลือก
  • (2)มีเสียงให้ฝึกฟังด้วย
  • (3)บางเว็บมีความหมายของศัพท์ศัพท์ให้ดู และมีแบบฝึกหัดให้ทำ(+เฉลยให้ดู)

ถ้าต้องการดิก ก็ไปที่นี่ครับ

ดิก ออนไลน์ สามัญประจำบ้าน

       ขอแนะนำให้ทำ Favorites/Bookmarks บทความนี้ไว้เลยครับ เพื่อให้คลิกเข้าไปฝึกได้สะดวก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com