Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนพูดภาษาอังกฤษกับ facebook.com/e21solution

 

59  พูดภาษาอังกฤษกับ E21

สวัสดีครับ

       facebook.com/e21solution มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยแนะนำศัพท์, วลี, สำนวน, ประโยค ที่นำมาใช้ฝึกพูดได้จริง ๆ, เขามีคอร์สให้จ่ายสมัครเรียน, แต่ท่านจะเรียนฟรีผ่าน Facebook ของเขาก็ทำได้สบายมาก, FB นี้มีคนนิยมมาก ตอนนี้มียอด Like กว่า 56,000 แล้ว

เชิญเข้าไปศึกษาได้เลยครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com