Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 701 - 800)

ฟิตภาษาอังกฤษ กับ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ (คำที่ 701 - 800)

โดยใช้ ไฮไลท์ดิก ของเว็บ e4thai.com  

โปรแกรมศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ | Freeware น่าใช้ (โดย อ. ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์)

701 screen กลั่นกรอง
702 script บท
703 scrum รุมทำร้าย
704 see through บางใส/มองทะลุ
705 select คัดเลือก/เลือก
706 semi-final (รอบ)รองชนะเลิศ/รองสุดท้าย
707 sensitive อ่อนไหว ละเอียดอ่อน
708 series ชุด
709 serious คอขาดบาดตาย/จริงจัง เคร่งเครียด/เอาจริงเอาจัง
710 service mind ใจรักการบริการ
711 session ช่วง
712 set ชุด ทำ เกาะ
713 sex appeal ลักษณะดึงดูดเพศตรงข้าม
714 sexy ยั่วยวน
715 shade สี ระดับสี
716 share ช่วยกันจ่าย แบ่งปัน
717 sheet เอกสาร/เอกสารประกอบ
718 shopping เดินซื้อของ
719 short note บันทึกย่อ
720 short term ระยะสั้น
721 show อวด การแสดง แสดง
722 show off อวดเด่น
723 showroom ห้องแสดงสินค้า
724 sideboard ตู้ติดผนัง
725 sideline งานเสริม/อาชีพเสริม
726 signal สัญญาณ
727 significant เด่นชัด/มีนัยสำคัญ
728 simple เรียบง่าย
729 single โสด เพลงเดี่ยว
730 sit in นั่งฟัง
731 size ขนาด
732 slogan คำขวัญ
733 smart โก้
734 smooth เรียบ เนียน
735 snack ของว่าง
736 solo เดี่ยว/แสดงเดี่ยว
737 somebody คนดัง/คนสำคัญ
738 something wrong เรื่องผิดปรกติ
739 sorry เสียใจ ขอโทษ
740 sound effect เสียงประกอบ
741 source แหล่ง/แหล่งข้อมูล แหล่งข่าว
742 spare เผื่อ/สำรอง
743 spare part อะไหล่
744 spark เกิดประกายไฟ
745 speech คำปราศรัย/สุนทรพจน์
746 speed ความเร็ว
747 spirit น้ำใจ
748 spoil ตามใจ
749 sport ใจกว้าง
750 spot โฆษณาคั่นรายการ
751 spotlight ไฟสป็อต
752 sprinkler หัวฉีดน้ำเป็นฝอย
753 stamp ประทับ(ตรา) ดวงตราไปรษณียากร
754 stand ขาตั้ง แท่น
755 standard มาตรฐาน
756 standard of living ระดับความเป็นอยู่
757 stand-by สำรอง เตรียมพร้อม
758 start point จุดเริ่ม
759 steam กำลัง/แรง
760 stimulate กระตุ้น
761 stock ตุน กักตุน ที่เก็บ
762 style รูปแบบ ท่วงทำนอง ลีลา
763 sue ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
764 sugar free ปลอดน้ำตาล/ไม่มีน้ำตาล/ไม่ใส่น้ำตาล
765 suicide ฆ่าตัวตาย
766 suite ห้องชุด
767 summer หน้าร้อน
768 super ยอดเยี่ยม/สุดยอด
769 super model ยอดนางแบบ
770 supermarket ตลาดในห้าง/ตลาดห้าง
771 superstar ยอดดารา
772 supervisor ผู้ควบคุมงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ควบคุม(งานวิจัย,วิทยานิพนธ์)
773 surprise ทำให้ประหลาดใจ
774 surreal เหนือจริง
775 survey สำรวจ
776 sweet หวาน
777 symbol สัญลักษณ์
778 symbolic สัญลักษณ์
779 tag team ผนึกกำลัง
780 take รับ
781 take care เอาใจใส่ ดูแล
782 take over ซื้อกิจการ
783 take side เข้าข้าง/ถือหาง
784 take time ใช้เวลามาก
785 talk of the town เรื่องโจษจันกันทั่ว
786 taster คนชิมอาหาร
787 team work ความร่วมมือในกลุ่ม คณะทำงาน
788 term ภาคเรียน วาระ
789 test ทดสอบ ทดลองใช้
790 tester ตัวอย่าง
791 theme แก่นเรื่อง
792 thesis วิทยานิพนธ์
793 timing จังหวะเวลา
794 title ตอนนำ ชื่อหนังสือ
795 tone น้ำเสียง
796 tone down ปรับให้จาง ปรับให้เบา
797 too late ช้าเกินไป/สายเกินไป
798 top hit ยอดนิยม
799 top up ต่อยอด เพิ่มให้อีก
800 topic หัวข้อ
Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com