คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ
http://www.consular.go.th/main/th/form/1615/24755

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล