Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

94 verb อังกฤษ – ไทย พร้อมประโยคตัวอย่าง ที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ

 สวัสดีครับ

          list คำศัพท์ข้างล่างนี้ เป็น verb   ที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ เช่นในการเขียนอีเมลหรือหนังสือโต้ตอบธุรกิจ ถ้านำไปใช้เขียนหรือพูดสนทนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษธุรกิจให้ดีขึ้น

          ผมได้นำคำแปลภาษาไทยเทียบไว้ให้คำต่อคำ ข้างล่างนี้ 

          โดยคำแปลนี้นำมาจาก  English-Thai Dictionary - Cambridge 

          ถ้าพูดกันง่าย ๆ เกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี  ผมคิดว่า เราต้องรู้ 2 อย่าง คือ

[1] รู้คำศัพท์และคำแปล ของพวกนี้จะต้องมีตุนไว้ในสมอง นึกปุ๊บได้ปั๊บ  และ  verb 94 คำที่ใช้ในแวดวงธุรกิจ ที่ท่านคลิกดูเมื่อตะกี้ ก็น่าจะช่วยท่านที่ทำงานได้บ้าง  ไม่มากก็น้อย

[2] สามารถนำคำศัพท์ไปผูกประโยค ข้อ 2 นี้ยากกว่า ข้อ 1 และต้องใช้เวลาฝึกนานกว่า

Business E verbs

          เพราะฉะนั้น วันนี้ผมจึงขอนำ verb ทั้ง 94 คำนี้มาให้ท่านฝึกโดยใช้เครื่องมือของเว็บนี้ ที่เป็นไฮไลท์ดิก ตามวิธีใช้ข้างล่าง  โดยประโยคตัวอย่างนี่แหละครับ ที่ผมขอชวนให้ท่านทำความคุ้นเคยมากเป็นพิเศษ   เพราะมันจะช่วยให้ท่านสามารถแต่งประโยคที่ใช้ในการทำงานของท่าน บทเรียนนี้เป็นบทเรียนง่าย ๆ ก่อน ซึ่งท่านสามารถหาบทเรียนอื่น ๆ มาต่อยอดได้ไม่ยาก

          สำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงธุรกิจ ศัพท์พวกนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่นั่นเอง  เพราะเมื่อศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมของท่านได้แน่ ๆ

เชิญครับ...

 

e4thaisab

accept

รับ, ยอมรับ, ยอมรับเข้า, ต้อนรับ, รับการชำระด้วย

add

คิดผลรวม, พูดเพิ่ม,เสริม

admit

ยอมรับความจริง, ยอมให้เข้า

advertise

ลงโฆษณา, โฆษณา

advise

ให้คำแนะนำ, แจ้งให้ทราบ

afford

สามารถซื้อได้, สามารถทำได้

approve

เห็นชอบกับ, เห็นด้วย

authorize

ให้อำนาจ, มอบอำนาจ

avoid

หลีกเลี่ยง

borrow

ยืม

build

สร้าง

buy

ซื้อ

calculate

คำนวณ

cancel

ยกเลิก, อายัด

change

ทำให้แตกต่าง, เปลี่ยน, เปลี่ยนเป็น, แลกเปลี่ยน, เปลี่ยนเสื้อผ้า

charge

เรียกเก็บเงิน, เรียกเก็บค่าใช้จ่าย, กล่าวหา, โจมตี, รีบเร่ง, มอบหมายให้, อัดไฟ

check

ตรวจสอบ, หยุดกะทันหัน

choose

เลือก, ตัดสินใจ

complain

ร้องทุกข์, บ่น

complete

ทำอย่างเสร็จสมบูรณ์, ทั้งหมด, เสร็จสิ้น

confirm

ยืนยัน

consider

พิจารณา, คิดไปในทาง, คิดคำนึงถึง

convince

โน้มน้าว

count

นับ, หาผลรวม, มีความสำคัญ, พิจารณา

decide

ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสิน

decrease

ลดลง, ทำให้ลดลง

deliver

ส่ง, พูดสุนทรพจน์, ช่วยทำคลอด

develop

เติบโต, พัฒนา, ค่อย ๆ ปรากฏชัดขึ้นมา

discount

การลดราคา, ตัดออกไปจากการพิจารณา

dismiss

ไม่สนใจ, ไล่ออก, เลิก

dispatch

ส่ง, จัดการอย่างรวดเร็ว

distribute

แจกจ่าย, เผยแพร่

divide

แบ่งแยก, แบ่งกันระหว่าง, หาร

employ

จ้างทำงาน, ใช้เวลา, ใช้ประโยชน์

encourage

ปลุกใจ, กระตุ้น

establish

ก่อตั้ง, สถาปนา, พิสูจน์

estimate

ประมาณ, คิด, วินิจฉัย

exchange

แลก, แลกเปลี่ยน

extend

ทำให้ยืดออกไป, ยืด, กางออก, เสนอให้

fix

ทำให้มั่นคง, ทำให้ติด, ซ่อมแซม, จ้อง, จัดการ, เตรียมหรือจัดกาให้พร้อม

fund

ออกเงินให้

improve

ดีขึ้น, ปรับปรุง

increase

เพิ่ม, เพิ่มขึ้น

inform

บอกให้ทราบ, แจ้งให้ทราบ

install

invest

ติดตั้ง, สถาปนา

ลงทุน

invoice

ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้, ส่งใบแจ้งราคาสินค้าฯ

join

เชื่อม, ติด, ต่อ, รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมเป็นสมาชิก, สมทบ

end

จบ, สิ้น, หยุด,เลิก, ตอนปลาย, ตอนจบ

lengthen

ทำให้ยาวขึ้น

lower

ทำให้ลดลง, ทำให้ต่ำลง, ทำให้น้อยลง

maintain

ทำต่อไป, รักษา, ใช้จ่าย, ยืนกราน

manage

จัดการ, บริหาร, สำเร็จ

measure

บอกขนาด/จำนวน/ฯลฯ, เปรียบเทียบ, มีขนาด

mention

กล่าวถึง, เอ่ยถึง

obtain

ได้รับ

order

สั่งซื้อ, จัดลำดับ

organize

จัดตั้ง, จัดตั้งเป็นองค์กร

owe

เป็นหนี้

own

เป็นเจ้าของ, ยอมรับ

pack

รวมตัวกัน, ใส่, บรรจุ

participate

มีส่วนร่วม

pay

จ่าย, ชำระหนี้, ชดใช้, มีประโยชน์, สนใจ

plan

วางแผน, ออกแบบ

present

เสนอ, นำเสนอ, แนะนำ, มอบให้ในโอกาสพิเศษ, ปรากฏตัว

prevent

ป้องกัน

process

ดำเนินตามกระบวนการ, เดินช้า ๆ

produce

ผลิต, ให้ผล, สร้างขึ้น, เอาออกมา, ให้กำเนิด, ทำให้เกิด

promise

สัญญา, มีเค้า, ส่อแวว

promote

ส่งเสริม, โฆษณา, เลื่อนตำแหน่ง

provide

จัดหาให้, หาเงินได้

purchase

ซื้อ

raise

ยกขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น, ปลูก, เลี้ยงดู, ระบุ, รวบรวมเงิน,   สร้าง

reach

ไปถึง, เอื้อมถึง, จับถึงหรือคว้าได้, ติดต่อสื่อสาร, ขยาย

receive

รับ, พบอย่างเป็นทางการ, อนุญาตให้เข้าร่วม, ปฏิกิริยาตอบรับ, รับซื้อของโจร

recruit

รับเข้าทำงาน, ชวนเข้าทำงาน

reduce

ทำให้เล็กลง, ลดน้ำหนักลง, บังคับ

refuse

ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, ไม่อนุญาต

reject

ปฏิเสธ

remind

เตือน, ทำให้นึกถึง

remove

เอาออกไป, ถอดออก, ย้าย

reply

ตอบ

resign

ลาออก, ยอม

respond

ตอบ, ตอบสนอง

return

กลับ, หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, ตอบกลับ,ตีกลับ,ให้คำตัดสิน, เลือกกลับเข้าไปอีก

rise

เพิ่มขึ้น, ลอยขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนขึ้น, ยกขึ้น, เลื่อนขึ้น, เริ่มแรงขึ้น, สร้างขึ้น, ก่อการกบฏ

sell

ขาย, ชักชวนให้ซื้อ

send

ส่ง

separate

shorten

แยกออกจากกัน, แยกกันอยู่, ไปคนละทิศละทาง

ทำให้สั้นลง

split

ผ่า, แตกแยก

structure

จัดการตามแบบแผน

succeed

สำเร็จ, รับช่วงต่อ

suggest

แนะนำ, ทำให้นึกถึง

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com