ทำ grammar test, ได้คำถามใหม่ทุกครั้งที่คลิก

Which is correct

เว็บที่ 1:

http://www.manythings.org/c/r.cgi/quiz

เว็บที่ 2:

http://freerice.com/#/english-grammar/1936243

เว็บที่ 3:

http://www.easyenglish.com/

(เลื่อนลงไปข้างล่าง   เมื่อถึง Random English Test,  คลิกเลือก  easy  /   medium  /   difficult )

เว็บที่ 4:

http://esl.fis.edu/grammar/multi/r1.htm (All tenses)

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th