Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด 2 ชาร์ต อธิบาย tense ได้กระชับมาก

สวัสดีครับ

ผมไปเจอ 2 ชาร์ตนี้ ซึ่งเขายกตัวอย่างการแต่งประโยคโดยใช้ทั้ง 12 tense เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน อนาคต รวมทั้งเหตุการณ์ที่ต้องใช้ 2 tense ควบกัน ท่านค่อย ๆ ดูไปนะครับ มันเข้าใจง่ายทีเดียว

ลิงก์ที่มา

 verbtenses

12tensesandtheirusages

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com