Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

หนังสือดีที่สอนเรื่อง collocation - “1000 English Collocations in 10 Minutes a Day”

Pages from oliveira shayna 1000 english collocations in 10 minutes a daสวัสดีครับ

       สมัยเป็นนักศึกษาเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว ผมไม่เคยเรียนเรื่อง collocation เลย ทั้ง ๆ ที่มันเป็นส่วนสำคัญของภาษา ผมพูดเรื่องนี้ไว้แล้วในบทความนี้ ขอพูดเรื่อง collocation อีกครั้ง

       วันนี้ผมเจอหนังสือดีชื่อ “1000 English Collocations in 10 Minutes a Day” ที่ว่าดีก็เพราะว่า แทนที่เขาจะนำศัพท์ภาษาอังกฤษมาอธิบายหรือแสดงประโยคตัวอย่างของมัน ทีละคำ ๆ อย่างที่เว็บหรือหนังสือโดยทั่วไปชอบทำ เขากลับนำคำศัพท์มาอธิบาย collocation ของมันเป็นเรื่อง ๆ มีทั้งหมด 50 เรื่อง

ผมขอยกเรื่องที่ 1 คือ Family เป็นตัวอย่าง คลิกดู

ในหน้าที่ 1 – เขาจะนำศัพท์พร้อม collocation ของมัน (ซึ่งพิมพ์เป็นตัวดำ) มาเขียนเป็นบทความสั้น ๆ ข้อที่ดีมากของการนำเสนอแบบนี้ก็คือ เราจะรู้จัก collocation ที่เกี่ยวข้องกันในคราวเดียวกัน โดยเขาแทรกคำอธิบายสั้น ๆ ไว้ด้วย การศึกษาเช่นนี้จะช่วยให้เข้าใจง่าย จำง่าย ลืมยาก

ในหน้าที่ 2 – นำ collocation ในหน้าที่ 1 มาทำเป็นบททดสอบ (Quiz)

ในหน้าที่ 3 – เป็นเฉลย (Answers) ซึ่งรวมไว้ที่ท้ายเล่มหนังสือ

ถ้าท่านชอบก็ดาวน์โหลดไปศึกษาได้เลยครับ คลิกดาวน์โหลด

ผมขอแนะนำในท่านอ่านทีละบท (1 บทมี 3 หน้า ตามตัวอย่าง)

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th  

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com