Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟัง - ฝึกพูด กับพัน ๆ ประโยคตัวอย่าง ในดิก Longman

สวัสดีครับ

              ดิก online คุณภาพดีชื่อดังทุกยี่ห้อ มีปุ่มให้คลิกฟังเสียงอ่านคำศัพท์และฝึกออกเสียงตาม

ทุกยี่ห้อมีประโยคตัวอย่างให้ศึกษา แต่เสียดายที่ไม่มีปุ่มให้เราคลิกฟังเสียงอ่านประโยค ถ้ามีก็คงจะดีมาก ๆ เพราะนี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกฟัง-ฝึกพูดได้อย่างวิเศษ ไม่ใช่เพียงฟังศัพท์เป็นคำ ๆ เท่านั้น

แต่ อ๊ะ ก็ไม่เชิงซะทีเดียว เพราะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่ง คือดิก Longman เขามีปุ่มให้เราคลิกฟังประโยคตัวอย่างได้ทุกประโยค แต่ได้เฉพาะศัพท์ที่ขึ้นด้วยด้วยตัว d และตัว s, 2 ตัวนี้เท่านั้น ท่านลองเข้าไปดูก็ได้ครับ จะเห็นต้นประโยคมีไอคอนรูปลำโพง คลิกตรงนั้นแหละครับ

D: http://www.ldoceonline.com/dictionary/day

S: http://www.ldoceonline.com/dictionary/say_1

ตามตัวอย่างในภาพ ข้างล่างนี้

day  Definition from Longma

ผมมาคิดดูแล้วก็เห็นว่า แม้จะมีให้เราฝึกเพียงเท่านี้ แต่ถ้าจะตั้งใจฝึกจริง ๆ มันก็มากมายเกินพอ เพราะว่าประโยคตัวอย่างของคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย d และ s เมื่อรวมกันแล้วก็น่าจะหลายพันประโยค และคำศัพท์ในประโยคเหล่านี้ มันก็เป็นตัวอักษร ตั้งแต่ a ถึง z ที่เราต้องเจอ – ต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงเพียงพออย่างยิ่งสำหรับการฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกพูดตาม

ท่านอาจจะเริ่มด้วยการฝึกกับศัพท์พื้นฐานก่อน

คลิก ศัพท์ตัว D พร้อมคำแปลคลิก ศัพท์ตัว S พร้อมคำแปล

อย่างไรก็ตาม ผมเข้าใจว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในการคลิกฟังเสียงประโยคตัวอย่างที่ว่านี้ จากเว็บดิกของ longman โดยตรง เพราะฉะนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก ผมจึงได้ save ไฟล์ mp3 ประโยคตัวอย่างของคำว่า day ที่ longman ให้ไว้ ซึ่งมีถึง 66 ประโยค มาให้ท่านลองฝึก ถ้าฝึกแล้วรู้สึกว่าเข้าท่า ก็ลองหาวิธีแก้ปัญหาให้สามารถคลิกฟังเสียงจากเว็บดิก Longman ให้ได้

ไฟล์ mp3 นี้ ผม save มาโดยใช้โปรแกรม IDM เชิญ คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม IDM


 สำหรับการฝึกไปทีละประโยค ผมขอแนะนำอย่างนี้ครับ

[1] อ่านประโยคให้เข้าใจ

[2] คลิกประโยคเพื่อฟัง, ท่านสามารถอ่านข้อความของประโยค ที่ URL ของไฟล์ mp3 ก็ได้

[3] ฟังเสร็จ ให้ออกเสียงตามทันที เพื่อฝึกพูด

ในการฝึกฟังและฝึกพูดนี้ นอกจากเสียงหนัก-เบาของพยางค์แล้ว ควรใส่ใจเสียงท้ายพยางค์ เช่น –ed, -es ด้วย, และควรฝึกหลาย ๆ เที่ยว ในเที่ยวหลัง ๆ ควรฝึกฟังโดยละสายตาออกจากข้อความ หรือพูดโดยไม่ต้องดูประโยค

[4] ถ้าแรงยังไม่หมด ควรฝึกฟังแล้วเขียน นี่เป็นการฝึก spelling และเป็นก้าวแรกของการเขียน


 สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์ mp3 และ script ของทั้ง 66 ประโยคนี้ เชิญ  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


ท่านอย่าถามเลยนะครับว่า ทำไมผมไม่แปลประโยคข้างล่างนี้ให้ด้วย?

แต่ถ้าท่านถาม  ผมก็ขอถามกลับว่า ท่านพอเดาได้ไหมครับว่า ทำไมผมถึงไม่แปล?

เชิญครับ...

 1. We spent three days in Paris
 2.  'What day is it today?' 'Friday.'
 3. He left two days ago.
 4. I'll call you in a couple of days.
 5. The following day, a letter arrived.
 6. Over 10,000 soldiers died on that one day in January.
 7. What really happened on that day so long ago?
 8. I saw Jane the day before yesterday.
 9. We're leaving for New York the day after tomorrow.
 10. Women generally use up about 2000 calories a day.
 11. I got an email from Sue the other day.
 12. She only leaves her house during the day.
 13. It was a cold blustery day.
 14. Kept in that dark cell, I could no longer tell whether it was day or night.
 15. She first met Steve on a cold but sunny day in March.
 16. Owls usually sleep by day and hunt by night.
 17. The day dawned bright and clear.
 18. His day begins at six.
 19. Jackie starts the day with a few gentle exercises.
 20.  Sometimes I feel I just can't face another day.
 21. 'See you later,' said the girl,'Have a nice day.'
 22. It's been a long day.
 23. I work a ten-hour day.
 24. Rail workers are campaigning for a shorter working day.
 25. I've got a day off tomorrow.
 26. I knew him pretty well from his days as a DJ in the Bounty Club.
 27. I always used to do the cooking in the early days of our marriage.
 28. Not much was known about the dangers of smoking in those days.
 29. They were very much opposed to the government of the day.
 30. One day , a mysterious stranger called at the house.
 31. From day one , I knew I wouldn't get on with him.
 32. In my day, kids used to have some respect for their elders.
 33. I used to run six miles a day in my army days.
 34. We used to stay in bed all morning and party all night. Those were the days!
 35. I don't do much exercise these days.
 36. It's incredible that such attitudes still exist in this day and age.
 37. To this day, he denies any involvement in the crime.
 38. This tradition has continued right up until the present day.
 39. I'd like to go and visit the States one day.
 40. Some day we might get him to see sense.
 41. One of these days I'm going to walk right out of here and never come back.
 42. Kelly's expecting the baby any day now.
 43. The day will come when he won't be able to care for himself any more.
 44. My uncle was a famous radio personality in his day.
 45. Don't be too disappointed you didn't win - your day will come.
 46.  Game shows like that have had their day.
 47. Rioting broke out just three days before polling day.
 48. It's two years to the day since he died.
 49. She ended her days in poverty.
 50. It seems that the hospital's days are numbered.
 51. I couldn't stand sitting at a desk day after day.
 52. I never know from day to day what I'm going to be doing.
 53. His moods swung wildly from one day to the next.
 54. Her health was improving day by day.
 55. Being together night and day can put a great pressure on any relationship.
 56. A visit to the caves makes a fascinating and exciting day out for all the family.
 57. Even the greatest athletes have their off days.
 58. Hearing her voice on the phone really made my day.
 59. Since I had the accident, I've learned to take each day as it comes.
 60. It wasn't Chris's day - he overslept and then his car broke down.
 61. If the weather's nice, we'll make a day of it and take a picnic.
 62. 'Bill says he's going to start going to the gym.' 'That'll be the day!'
 63. Hurry up! I haven't got all day!
 64. Let's go out and celebrate. After all, it's not every day you get a new job.
 65. I'm on days this week.
 66. She's ninety if she's a day.

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com