สวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ครับ

สวัสดีครับ

สงกรานต์ปีนี้ผมไปไหว้แม่และพ่อ และพี่สาวที่แม่กลอง ตามที่เคยทำมาทุกปี

เพลงนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษ มันเอา 2 ประเพณีมารวมกันได้อย่างวิเศษ จึงขอฝากให้ท่านร่วมฟังครับ

https://www.youtube.com/watch?v=xvdPskoPlHw

อ่านเรื่องของวันสงกรานต์

http://human.uru.ac.th/ThaiStudies/Songkran%20Festival%20PP.pdf

จาก Wikipedia: English - ไทย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th