Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ค้น idiom ที่สงสัย – คว้า idiom ที่ใคร่รู้

สวัสดีครับ

ในเว็บ e4thai.com ได้รวบรวม ebook เกี่ยวกับ idiom ให้ท่านดาวน์โหลดมากมายพอสมควร คลิกดู

ผมมานั่งถามตัวเองว่า  เราคนไทยจำเป็นต้องรู้ idiom พวกนี้มากน้อยแค่ไหน และวันนี้ก็ได้ข้อสรุปเล่น ๆ 2 ข้อ คือ

ข้อที่ 1:

ถ้าเรามีเวลาว่าง เราอาจจะอยากรู้ว่า เรื่องนั้น เรื่องนี้ เรื่องโน้น ที่เรานึกสนใจ มี idiom อะไรบ้างที่ฝรั่งเขาใช้พูดจนติดปาก เราอาจจะลองอ่านไล่ ๆ ดู ถ้าเจอ idiom ไหนที่เรารู้สึกว่าเข้าท่า และถ้ามีโอกาสก็จะหยิบไปลองใช้บ้าง ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ขอแนะนำเล่มนี้

คลิกดาวน์โหลด ==> NTC's Thematic Dictionary of American Idioms (433 หน้า)

Pages from NTC's Thematic Dictionary of American Idioms

ซึ่งเขาจัด idiom ออกเป็นกว่า 900 topic, โดย idiom ในแต่ละ topic แม้จะใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย กระจายอยู่คนละที่คนละทาง แต่ถ้าเป็นเรื่องเดียวกัน เขาก็รวบมาไว้ใน topic เดียวกัน ทำให้คลิกค้นได้ง่ายและรวดเร็ว อย่างเช่น topic – HAPPENING มี idiom ข้างล่างนี้

by coincidence = โดยบังเอิญ (2 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน)

ประโยคตัวอย่าง:We just happened to be in the same place at the same time by coincidence.

come off= เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)

ประโยคตัวอย่าง:What time does this party come off?

come to pass= เกิดขึ้น (คำเป็นทางการ)

ประโยคตัวอย่าง:When will this event come to pass?

come up= เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด

ประโยคตัวอย่าง:I'm sorry, I cannot come to your party. Something has come up.

come what may= ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง:I'll be home for the holidays, come what may.

dawn on someone= เกิดขึ้นกับบางคน, ผุดขึ้นมาในใจ

ประโยคตัวอย่าง:It just dawned on me that I forgot my books

fall out= เกิดขึ้น, เป็นผลเกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง:As things fell out, we had a wonderful trip.

in case of something= ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น (ตามด้วยคำ)

ประโยคตัวอย่าง:Please take your raincoat in case of rain.

in case something happens= ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น (ตามด้วยประโยค)

ประโยคตัวอย่าง:She carries an umbrella in case it rains

in progress= กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้

ประโยคตัวอย่าง:You can't go into that room. There is a meeting in progress.

in the act (of doing something)= ขณะที่กำลังทำบางสิ่ง

ประโยคตัวอย่าง:I tripped (ก้าวพลาดและล้ม) while in the act of climbing

in the event of something= in case of something

ประโยคตัวอย่าง:In the event of fire, please leave quickly and quietly.

in the offing = ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต

ประโยคตัวอย่าง:There is a big investigation in the offing, but I dont know when.

in the unlikely event of something= ถ้าสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นมันเกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง:In the unlikely event of a fire, please walk quickly to an exit.

in the wind= กำลังจะเกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง:There is something in the wind. We'll find out what it is soon

something's up= บางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น หรือ กำลังดำเนินอยู่

ประโยคตัวอย่าง:Everybody looks very nervous. I think something's up.

take place= เกิดขึ้น

ประโยคตัวอย่าง:When will this party take place? It's taking place right now.

       ท่านจะเห็นว่า idiom พวกนี้เป็นถ้อยคำง่าย ๆ และน่าสนใจ เราสามารถหยิบไปใช้พูดได้ไม่ยาก เพราะเขาก็มีประโยคตัวอย่างให้เราศึกษาด้วย ผมขอชวนให้ท่านลองเข้าไปคลิกดู topic อื่น ๆ เชื่อว่าจะได้อะไรเยอะทีเดียว

ข้อที่ 2:

บางทีเราไปได้ยินหรือได้อ่าน idiom ที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไง ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็อยากได้ ebook idiom สักเล่มหนึ่งที่เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม ผมจึงขอเสนอเล่มนี้ (1,098 หน้า)

คลิกดาวน์โหลด ==> McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs

Pages from INDEX-Dictionary.of.American.Idioms.and.Phrasal.Verbs

วิธีค้นที่รวดเร็วที่สุด คือ ไปดู Index ที่ท้ายเล่ม, เฉพาะ index อย่างเดียวก็ประมาณ 300 หน้าเข้าไปแล้ว

สมมุติว่า ท่านไปเจอสำนวน face the music แล้วอยากรู้ว่า idiom นี้หมายความว่ายังไง ท่านก็ไปที่ Index ท้ายเล่มและดูคำหลัก คือคำว่า face หรือ music คำใดคำหนึ่ง(ไม่ต้องดูทั้ง 2 ตัว) ท่านก็จะเจอบรรทัดนี้

face face the music หรือ

music face the music

เมื่อเจออย่างนี้ ท่านก็ไปหาที่ตัว F และหาบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วยตัวดำ face และ face the music ก็จะเจอความหมายของ idiom นี้พร้อมทั้งประโยคตัวอย่าง

ผมขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลด ebook เล่มนี้ไว้ เมื่อเจอ idiom ที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจ ก็จะได้เปิดค้นดูได้ทันที

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com