ถาม-ตอบ

..........61:อยากได้ศัพท์สำหรับงาน hairstylist ค่ะ เพราะต้องใช้กับอาชีพ

็Hairstylist:

อยากได้ศัพท์สำหรับงาน hairstylist ค่ะ เพราะต้องใช้กับอาชีพ

e4thai.com