Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกอ่านกับ Elementary Reading Tests - englishteststore.net

Elementary Reading Comprehension Test 01

ท่านผู้อ่านครับ

การอ่านเก่งจะช่วยให้เราฟังเก่ง พูดเก่ง เขียนเก่ง ตามไปด้วย หลายคนอยากพูดเก่ง และฝึกพูดอย่างเดียวแต่ละเลยการอ่าน จึงเหมือนทัพหน้าที่ขาดทัพหนุน เมื่ออ่อนแรงหรือเพลี่ยงพล้ำ โอกาสแพ้ย่อมมีเยอะ

แต่บางคนก็ชอบวิธีฝึกอ่านที่สบายเพราะไม่ชอบออกแรง คืออ่านภาษาอังกฤษที่มีคำแปลเท่านั้น ถ้าไม่มีคำแปลศัพท์หรือคำแปลประโยคแนบให้มา ก็ไม่อยากออกแรงอ่านให้เหนื่อยสมอง เมื่อสมองไม่ได้ออกแรง สมองก็ไม่มีแรง และไม่แข็งแรงมากกว่าเดิม  ทั้ง ๆ ที่ใจอยากจะแข็งแรง  ใจที่อยากกับสมองที่ไม่พยายาม จึงไปด้วยกันไม่ได้

 วิธีที่จะอ่านเก่ง มีอยู่วิธีเดียวคือต้องอ่าน อ่านโดยไม่ต้องมีคำแปลเป็นผู้ช่วย เพราะถ้าเราเอาแต่อ่านคำแปล  เราอาจจะเข้าใจแต่เราจะไม่ได้ฝึกอ่าน การฝึกอ่านต้องใช้สมาธิเพื่อตีความและเดาคำศัพท์ ถ้าเราเอาแต่พึ่งคำแปลเราก็ไม่ได้ฝึกแปล-ไม่ได้ฝึกอ่านด้วยตัวเอง เราจะไม่รู้จักโต

       ถ้า reading skill ที่เราได้มาเมื่อจบมหาวิทยาลัยมันต่ำเกินไปจนเราอ่านอะไรแทบไม่ออก เราก็ต้อง start ใหม่ด้วยการอ่านข้อความที่ง่าย ๆ การฝึกอ่านภาษาอังกฤษก็เหมือนการขึ้นตึกหลายชั้นที่เจ้าของลืมสร้างลิฟต์  ถ้าเราต้องการขึ้นไปถึงชั้นสูง ๆ เพื่อดูวิวที่สวยงาม เราก็ต้องลงทุนเดินขึ้นเองจากชั้นล่างสุด

       วันนี้ผมมี Test ทดสอบการอ่านมาฝาก  แม้เขาจะบอกว่าเป็นการ test แต่มันก็คือการ train ไปพร้อม ๆ กัน  เขาจะให้ข้อความสั้น ๆ ที่น่าสนใจมาให้อ่าน 35 ข้อความ และแต่ละข้อความมีคำถาม 5 ข้อให้เลือกคลิกคำตอบ (และมีเฉลย) ทั้งการอ่านและตอบให้ทำเสร็จภายใน 10 นาที

    การฝึกอ่านเป็นการออกกำลังสมองที่อาศัยสมาธิ คนที่ใจอึกทึกเป็นนิตย์อาจไม่ค่อยชอบ แต่ถ้าใครทำใจให้เงียบได้ก็อาจจะพบพลังของตัวเองที่ไม่เคยพบมาก่อน

เชิญครับ...

Elementary Reading Tests  

ศึกษาเพิ่มเติม:

Pre-Intermediate Reading Tests
Intermediate Reading Tests
Advanced Reading Tests

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com