Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟิตภาษาอังกฤษ โดยอ่าน ฟัง พูด ทีละประโยค เริ่มจากคำง่าย ๆ ที่เรารู้จัก

Study   Word Study

สวัสดีครับ

       ถ้าเรารู้ศัพท์ 1000 คำ หมายความว่า เมื่อได้อ่านหรือได้ยิน 1000 คำนี้ เราก็เข้าใจทันที นี่แสดงว่า 1000 คำนี้ เป็น passive vocabulary ของเรา คือเรา “เข้าใจ” เมื่ออ่านหรือฟังภาษาอังกฤษ

       แต่ถ้าถามว่า ใน 1000 คำนี้ เราสามารถนำมาแต่งประโยคเพื่อใช้ในการพูดหรือเขียนได้ทั้ง 1000 คำหรือไม่ สมมุติว่า ใช้ได้ 700 คำ นี่แสดงว่า 700 คำนี้ เป็น active  vocabulary ของเรา คือเรา “ใช้เป็น” เมื่อพูดหรือเขียนภาษาอังกฤษ

       การที่ active vocabulary มันน้อยกว่า passive vocabulary นี้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติอะไร แต่ถ้าเราฝึกจนสามารถเพิ่มขนาดของ active  vocabulary ให้มันใกล้เคียงกับขนาดของ passive  vocabulary ก็เป็นเรื่องดี พูดง่าย ๆ ก็คือ คำใดที่เราเข้าใจ เราก็ควรฝึกให้ใช้เป็น พูดอีกอย่างก็คือ เมื่ออ่านออกก็ควรเขียนได้ - เมื่อฟังออกก็ควรพูดได้ แม้จะทำได้ไม่ดีก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็พอที่จะเขียนได้และพูดได้ ก็ถือว่าใช้ได้

       แล้วเราจะฝึกยังไงให้มันพูดได้และเขียนได้ เรื่องนี้ผู้รู้พูดกันมากมาย  ถ้าท่านพิมพ์เข้าไปถามใน Google ก็จะเจอคำตอบมากมายอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่จบ

ถ้าจะถามผม คำตอบก็ง่าย ๆ ครับ ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูด ก็คือ ฝึกพูดอะไรก็ได้ ให้ได้เปล่งเสียงเป็นภาษาอังกฤษออกไปจากปากบ้าง ผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พูดและฟังจะต้องฝึกไปด้วยกัน คือ ให้หูเป็นครูของปาก

และวันนี้ผมมีเว็บนี้มาแนะนำ

https://www.learnthat.org/dictionary/

  1. เมื่อเข้าไปแล้ว ในช่อง ที่มีคำว่า Enter word, hit enter key ให้ท่านพิมพ์คำศัพท์อะไรก็ได้ที่ท่านรู้จัก และ Enter
  2. เขาจะมีประโยคตัวอย่างมาให้หลายประโยค  ให้ท่านอ่านประโยคแรก  และพยายามอ่านและตีความให้เข้าใจ นี่คือการฝึกอ่าน ฝึกคำศัพท์ ฝึกตีความ ฝึกเดา
  3. ให้ท่านคลิกไอคอนรูปลำโพงที่อยู่ต้นประโยคแรกเพื่อฟังเสียง จะคลิกฟังกี่ครั้งก็ได้ และฝึกพูดตาม ในครั้งแรกอาจจะพูดโดยมองประโยค แต่เที่ยวหลัง ๆ ควรฟังและพูดตามโดยไม่ต้องมอง นี่เป็นการฝึกฟังและฝึกพูด

เอาแค่นี้แหละครับ วันหนึ่ง ๆ ท่านจะฝึกสักกี่คำก็เป็นเรื่องของท่าน ฝึกมากก็ได้มาก ฝึกน้อยก็ได้น้อย

หมายเหตุ: เว็บนี้มีเสียงอ่านให้เราคลิกฟังเฉพาะประโยคแรก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com