Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Reading: ฝึกอ่านและสังเกตเอง – ได้มากกว่ามีคนบอกให้ทุกเรื่อง

Reading   Learn English

สวัสดีครับ

       ถ้ามีเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษที่คนไทยเขียน โดยมีคำอธิบายเรื่องนี้ เรื่องนั้น เรื่องโน้น   อย่างละเอียดแจ่มแจ้งทุกแง่ทุกมุม และเมื่อสงสัยเรื่องอะไรเขียนถามไปก็ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว ท่านว่าเว็บไซต์แบบนี้ดีไหมครับ  ผมไม่รอให้ท่านตอบหรอกครับ ขอตอบเองว่า ดีครับ เว็บอย่างนี้ดีแน่

       แต่นี่คือปัญหาของคนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษ คือเราติดที่จะต้องเรียนกับครูไทย เมื่อมีฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งคนนั้นก็จะต้องพูดไทยได้เราถึงจะชอบ และเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ต เราก็ติดที่จะเรียนกับเว็บไทย เราจึงไม่ได้รับประโยชน์จากเว็บสอนภาษาอังกฤษมากมายที่มีอยู่ล้นโลก

       ถ้าเราหวังที่จะก้าวได้ยาว ๆ เดินได้เร็ว ๆ นอกจากเรียนกับเว็บไทยที่ครูไทยสอน เราควรต้องเริ่มเข้าไปเรียนกับเว็บภาษาอังกฤษที่ไม่มีคำอธิบายเป็นภาษาไทย ที่เป็นทางเดียวที่มีให้เดิน และไม่มีทางลัด

       ในขั้นแรก  ให้เริ่มจากเนื้อหาที่สั้น ๆ ง่ายๆ และเป็นเนื้อหาที่เราชอบหรือไม่รังเกียจ ถ้าเราศึกษาแล้วไม่แน่ใจก็ให้รู้ว่า ขอเพียงเราศึกษาและสังเกตด้วยตัวเองไปเรื่อย ๆ ความไม่แน่ใจเป็นภาษาอังกฤษนั้นมันสามารถเปลี่ยนเป็นความแน่ใจได้  การสังเกตด้วยตัวเองเป็นแหล่งของความรู้ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งเดียวที่เราพึ่งพิงได้โดยแท้ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ครูมาบอกทุกเรื่อง     

และวันนี้ผมขอแนะนำเว็บภาษาอังกฤษสัก 1 เว็บ เพื่อการฝึก reading

ลิงค์นี้ครับ:

http://www.ecenglish.com/learnenglish/subject/Reading

ลักษณะเด่น:

  • มีข้อความสั้น ๆ ให้ท่านอ่านกว่า 450 ข้อความ
  • แต่ละข้อความ เป็นเนื้อเรื่องสมัยใหม่ สนุก น่าสนใจ ให้ความรู้
  • มีคำอธิบายคำศัพท์และวลีที่ยาก
  • ท้ายเรื่องมีคำถามทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน หรือการใช้ภาษา และมีเฉลย

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com