Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

"เรียนประโยคใหม่วันละประโยคกับครูเฟิร์น" ที่ Facebook ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ครูเฟิร์น

สวัสดีครับ

Facebook ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของ “ครูเฟิร์น” ที่หน้านี้

https://www.facebook.com/pages/ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น/842782422432697?sk=timeline&ref=page_internal

มียอดกด Like วันนี้กว่า 210,405 likes

ซึ่งเมื่อเข้าไปดูก็ไม่น่าประหลาดใจว่า ทำไมยอดกด Like จึงได้มากมายปานนี้

คำชี้แจงสั้น ๆ ของ Facebook หน้านี้ ก็คือ “ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ไม่เน้นแกรมม่า เน้นให้เอาไปใช้งานได้

       เมื่อเข้าไปดูเนื้อหา โดยอ่านย้อนลงไปลึก ๆ ท่านก็จะพบว่า นอกจากคำแนะนำเรื่องการพูดภาษาอังกฤษที่นำไปใช้พูดจาได้จริง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยไม่เน้นแกรมม่าอย่างที่ครูเฟิร์นบอกไว้แล้ว ยังมีเกร็ดอันเป็นประโยชน์เรื่องนั้นเรื่องนี้อีกมากมายให้ท่านศึกษา  รวมทั้งคำแนะนำในการฝึกภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิต ผมขอยกตัวอย่างมาให้ท่านดูสักเล็กน้อย

       การทำ Facebook หน้านี้ขึ้นมาของครูเฟิร์นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและขอบคุณอย่างมาก เพราะท่านยอมเหนื่อยสมองและสละเวลามาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกัน  ทั้ง ๆ ที่ท่านทำงานอยู่ที่ที่ทำงานซึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียโน่น

       หน้า Facebook ของครูเฟิร์นมีอย่างหนึ่งที่หาได้ยาก ในเว็บ บล็อก หรือ social media ที่คนไทยทำขึ้นมาเพื่อสอนภาษาอังกฤษ คือ มีคำอธิบายหรือคำชี้แจงเป็น 2 ภาษา เริ่มต้นต้นประโยคภาษาไทย และตามด้วยประโยคภาษาอังกฤษ ขอให้ท่านลองไปไล่ดูเถอะครับ มีน้อยมากที่ทำอย่างนี้ คนที่จะทำอย่างนี้ได้ ต้องสามารถใช้ภาษาได้ดีมาก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ว่าใช้ได้ดีไม่ได้แปลว่าต้องใช้ศัพท์แสงชั้นสูง แต่แปลว่า สามารถใช้ศัพท์-สำนวน-วลี สามัญได้อย่างสวยงาม ซึ่งสิ่งที่        ครูเฟิร์นเขียนในหน้า Facebook ของท่าน เป็นทั้งแหล่งความรู้ บทเรียน แบบฝึกหัด ทั้งเรื่องการพูด  การอ่าน การแปล คำศัพท์ วลี idiom และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

     ♥ และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 “ครูเฟิร์น”   เริ่ม โปรเจค"เรียนประโยคใหม่วันละประโยคกับครูเฟิร์น" ที่หน้า Facebook ของท่าน โดยท่านได้ชี้แจงว่า

โปรเจค"เรียนประโยคใหม่วันละประโยคกับครูเฟิร์น"
A project " Learn a new sentence a day with Kru Fern".

เกิดขึ้นจากหลักความคิดที่ว่า
Originated from the concept

"ตั้งเป้าที่จะทำให้ดีกว่าเมื่อวาน"
"Aim to be better than yesterday".

ผมจะเริ่มจากวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันเกิดครบ2ขวบของน้องสกาย
I will start from today since today is Skye's 2nd birthday.

ถึงแม้ว่าพวกผมจะอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียแต่สกายพูดแต่ภาษาไทยยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
Even though we live in Australia but Skye can only speak Thai as he can't speak English.

แล้ววันจันทร์นี้จะเป็นวันแรกที่สกายจะไปเข้าโรงเรียน
He will be starting school this Monday.

ผมจึงอยากให้คนที่เพิ่งจะเริ่มต้นหัดไปพร้อมๆกับสกาย
So I would like the new beginners to start learning English at the same time as Skye.

สำหรับคนที่พอจะได้บ้างแล้วก็สามารถเรียนจากประโยคที่ผมเขียนทั้งไทยและอังกฤษได้
For those who already know English can also learn from other sentences that I write in both Thai and English.

เรามาเริ่มประโยคแรกของโปรเจคนี้กันนะครับ
Let's start with the first sentence for this project.

"ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย"
" I am proud to be Thai"

ที่ผมเริ่มจากประโยคนี้เพราะผมอยากจะสอนสกายว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยแต่เขาจะต้องมีความภูมิใจในความเป็นไทย
I want to start with this sentence because I want to teach Skye to be proud to be Thai even he was not born there.

แล้วคุณภูมิใจในความเป็นไทยไหมครับ
Are you proud to be Thai?

ครูเฟิร์น

       และครูเฟิร์นก็สอนประโยคที่ใช้ในการสนทนามาเรื่อย ๆ วันละ 1 ประโยค และก็มีประโยคอื่น ๆ ประกอบประโยคประจำวันที่ยกมาสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้สถานการณ์ที่ใช้พูดประโยคนี้ โดยคำอธิบายทั้งหมดของครูเฟิร์น ขึ้นต้นด้วยภาษาไทยและตามด้วยภาษาอังกฤษ อย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว เช่น

วันที่ 21 กพ. 58 ประโยคที่ 2

  • "ให้ฉันช่วยอะไรไหม" - "Can I help you?

วันที่ 22 กพ. 58 ประโยคที่ 3

  • "วันนี้คุณทำอะไร" – “What are you up to today?"

วันที่ 23 กพ. 58 ประโยคที่ 4

  • "วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง" - "How was your weekend?"

วันที่ 24 กพ. 58 ประโยคที่ 5

  • "คุณทานอะไรเมื่อกลางวัน" - "What did you have for lunch?"

ผมขอสรุปคำแนะนำ Facebook ของครูเฟิร์น ว่า

  1. อยากจะเชิญชวนให้ท่านเข้าไปอ่านข้อเขียนใน Facebook ของครูเฟิร์น ทั้งใหม่และเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเขียนเก่า ๆ ที่อยู่ล่าง ๆ นั้น ก็ยังมีคุณค่าเหมือนเดิม
  2. ขอชักชวนให้ท่านติดตาม โปรเจค"เรียนประโยคใหม่วันละประโยคกับครูเฟิร์น" ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 20 กพ. 58
  3. ขอให้ท่าน กด Like, กด Share และเขียน comment ด้วย
  • กด Like – เพราะจะได้ช่วยให้ผู้เขียนรู้ว่า นี่เป็นเนื้อหาที่ท่านผู้อ่านอยากจะเรียน จะได้เขียนเนื้อหาในทำนองนี้มากขึ้น
  • กด Share – จะได้ช่วยให้คนอื่น ได้รับประโยชน์อย่างที่ท่านได้รับ
  • เขียน comment – นอกจากเพื่อขอบคุณ comment ของท่านยังช่วยให้ผู้เขียนทราบความคิดเห็นของท่าน หรือสิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้เขียนปรับปรุง  หรือเรื่องที่ท่านสงสัยอยากได้รับคำตอบ

ขอบคุณครูเฟิร์นมาก ๆ ครับ

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com