Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (อีกครั้ง)

 Student Weekly back issues

สวัสดีครับ

มีเว็บข่าวบางเว็บที่เขาทำให้เว็บของเขาเอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการติดตามข่าว เช่น

  • เขียนข่าวให้ยาก-ง่าย หลายระดับ  เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนที่เก่งมาก เก่งน้อย ไม่เท่ากัน
  • บอกความหมายของศัพท์ยากในข่าว
  • มีเสียงอ่านข่าวให้ฟัง

เว็บที่มีชื่อเสียงมาก ตามลักษณะที่ว่านี้ ก็เช่นเว็บข้างล่างนี้

และก็มีบางเว็บที่ไม่ใช่เว็บข่าว แต่นำเนื้อข่าวมาเป็นสื่อในการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้แบบฝึกหัด ทั้งการอ่าน การฟัง และเฉลยพร้อม เช่นเว็บข้างล่างนี้

Breaking News English Lessons  Easy English News   Current Events

ที่ผมขอชวนท่านเป็นพิเศษให้ฝึกภาษาอังกฤษกับข่าวก็เพราะเหตุผลสั้น ๆ ดังนี้

1.ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองและของโลก ในหลากหลายแง่มุมจากการอ่านข่าว พร้อมกับการฝึกภาษาอังกฤษ

2.ข่าวใช้ศัพท์และสำนวนร่วมสมัย ถ้าอ่านข่าวรู้เรื่องก็อ่านเรื่องอื่น ๆ ได้ไม่ยาก

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com