Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

มีหนังสือ business grammar มาฝาก 3 เล่ม

   Bu123

สวัสดีครับ

       ผมเองโดยพื้นฐานไม่ได้เรียนวิชาด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจมาเลย  แต่เท่าที่อ่านมาบ้างก็รู้สึกว่า การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ศึกษาอยู่ไม่น้อย เพราะต้องใช้ภาษาที่ไม่ผิดแกรมมาร์แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ กระชับ ชัดเจน สุภาพ มีความเป็นทางการแต่ก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ห่างเหิน ลักษณะเช่นนี้น่าสนใจแม้ต่อคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจ  ท่านอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือนักศึกษาที่ลงเรียนวิชานี้ อาจใช้ประโยชน์ได้บ้าง

        อ่านตำราพวกนี้ไม่ต้องใจร้อน อาจจะเริ่มต้นดูที่สารบัญว่า มีบทไหนที่เราใช้ประโยชน์ได้ แล้วก็เริ่มจากบทนั้น ๆ ก่อน แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ ทั้งคำศัพท์, วลี, ประโยค ถ้าเราอ่านเรื่อย ๆ มันจะช่วยปรับปรุงสไตล์การพูดและการเขียนของเรา ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ  ยิ่งถ้าได้ทำ exercise ก็ยิ่งเป็นการฝึกแบบเข้มข้นมากขึ้น

       คลิกดาวน์โหลด

ที่มา:

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com